Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Om förbundet

Transportföretagen Drivmedel ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

Med Transportföretagen Drivmedel avses såväl Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund som servicebolaget PAF Service AB.

Om Förbundet:

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom PAF Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.