Vad händer med biogasen?

Webbinarium: Vad händer med skattebefrielsen för biogas. Inspelat 2024-05-30.

Skattebefrielsen för biogas togs bort i mars efter att en dom i Tribunalen vid EU-domstolen underkänt det svenska godkännandet för skattebefrielsen. Domstolen ansåg att EU-kommissionen borde ha gjort en fördjupad granskning av risken för överkompensation av beslutet. 

Transportföretagen har löpande kontakt med Finansdepartementet kring frågans betydelse och möjliga lösningar på kort och lång sikt. En fördjupad granskning av EU-kommissionen kan ta 18 månader. Tillsammans med Energigas Sverige samt andra organisationer, kommuner och företag har Transportföretagen undertecknat brev till ansvariga ministrar. I brevet uppmanas regeringen dels att säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som tillämpats sedan 2021, dels att regeringen återställer skattebefrielsen med stöd av de nya EU-bestämmelserna som snart träder i kraft. De nya reglerna kräver nämligen inte ett godkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol.  

Brevet fångades upp av SvD och Helena Lindahl (C). Tillsammans med flertalet av organisationerna undertecknade Transportföretagen även en debattartikel i Dagens opinion på samma tema.  

Regeringen har uttryckt tveksamhet till lösningen med de nya EU-bestämmelserna, även om de delar behovet av att återställa skattebefrielsen. Det är av stor vikt att fortsatt samarbeta med finansdepartementet men också bibehålla tryck i frågan för en så snabb lösning som möjligt. 

Skattebefrielse för biogas hotad - Transportföretagen (transportforetagen.se)