Skolan och jobben

Transportföretagen Motor verkar för att säkra kompetensförsörjningen till motorbranschen, det vill säga att det ska finnas tillräckligt med anställningsbar personal, som besitter den kompetens som våra medlemsföretag behöver.

Du kan läsa mer om vårt arbete med kompetensförsörjning här

Vi jobbar långsiktigt och i nära dialog med ansvariga myndigheter. Det gäller inte minst relationen med Skolverket, då gymnasieskolan utbildar ungdomar som motorbranschen efterfrågar. Dialogen innehåller bland annat motorbranschens efterfråga på kunskap och kompetens som ska finnas med i yrkesutbildningen.

Vi jobbar även tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi genom dialog dels synliggör motorbranschens behov av personal och dels vilka kompetenser som efterfrågas av företagen i branschen.

Motorbranschens arbetsgivareförbund har tillsammans med If Metall respektive Svenska Målareförbundet gemensamt bildat Motorbranschcollege, MBC, och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN. Både MBC och LYN har som mål att det ska finnas välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft tillgänglig för branschens företag.

MBC och LYN lägger stora delar av sina resurser på att stärka rekryteringen till motorbranschen. Det här har blivit extra viktigt de senaste 6-8 åren då demografiska skillnader fört med sig nedåtgående ungdomskullar och att ungdomars intresse för yrkesutbildning minskar generellt i Sverige.  

MBC och LYN arbetar för att ständigt förbättra kvaliteten i yrkesutbildningen. Vi gör det bland annat genom flera typer av lärarfortbildningar och genom att förmå motorbranschens företag att engagera sig i dialogen med gymnasieskolor.  

Ett urval korta fakta om vad Transportföretagen, MBC och LYN gör:

  • Främjar utvecklingen av yrkesutbildning inom motorbranschen
  • Informerar relevanta målgrupper om motorbranschens behov och möjligheter - såväl karriärmässigt som branschens utvecklingsvägar
  • Följer, främjar och initierar vidareutbildning inom motorbranschen
  • Sprider information om yrken och branschens krav på dessa
  • Arbetar aktivt för en större samverkan mellan näringsliv och gymnasieskolor i frågor som rör yrkesutbildning
  • Arbetar för att öka arbetsmarknadspolitiska satsningar mot motorbranschen
  • Anordnar årligt yrkesprov för gymnasieelever på fordonsprogrammet
  • Deltar i mässor och tar fram trycksaker och annat marknadsföringsmaterial både riktat mot elever och studie- och yrkesvägledare
  • Företräder motorbranschens yrken i tävlingar för unga yrkesarbetare – World Skills Competition, EuroSkills och Yrkes-SM.