Nyhet

Sveriges Bussföretag lanserar nationell kampanj för att hitta fler bussförare

Nyhet

Rapporten Tempen på bussbranschen från Transportföretagen visar att 8 100 bussförare behöver rekryteras år 2023–2025, samtidigt upplever de flesta företag att det är svårt att hitta nya förare. Nu tar Sveriges Bussföretag ett grepp om frågan med lanseringen av kampanjen och den tillhörande siten “Blibussförare.nu”.  

Bristen på bussförare är akut. Det hämmar bussbranschens möjlighet att växla upp och därmed också det kollektiva resandet som helhet vilket även får konsekvenser för den pågående gröna omställningen i transportsektorn. För att stödja branschen lanserar nu Sveriges Bussföretag kampanjen blibussförare.nu. Kampanjen består dels av en landningssida med information kring bussföraryrket och utbildningar, dels av en större reklaminsats som kommer att pågå till 2024.  

För att busstrafiken ska fortsätta rulla i hela landet måste vi få fler bussförare. Vi behöver själva i branschen visa vad vi erbjuder för att kunna köra människor klimatsmart till arbete, skola och fritidssysselsättningar. När vi nu lanserar vår nya kampanj ser vi fram emot att få välkomna nya kollegor, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.  
 
Vi ser mycket positivt på regeringens ambitioner om att under 2024 öka antalet utbildningsplatser inom yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningarna. Nu är det av största vikt att satsningarna verkligen landar i utbildningsplatser som leder till fler utbildade bussförare. Vi hoppas därför att regionala och lokala politiker och tjänstemän tar höjd för det i sitt planeringsarbete för 2024, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.  
 
En viktig del av kampanjen är den rådgivning som erbjuds via hemsidan blibussförare.nu, där besökare ges möjlighet att få stöd i resan mot att bli bussförare. Det handlar om att få rätt information, hitta tillgängliga utbildningar och få svar på frågor rörande yrket och utbildningen. Under kampanjens paraply sker också löpande kontakter med viktiga aktörer, exempelvis utbildningsföretag, bussbranschens bolag, Arbetsförmedlingen etcetera.   

Kampanjen kommer att pågå under 2023 och hela 2024, eventuellt även in i 2025. Kampanjen är nationell och inleds i Göteborgsområdet under slutet av november och december 2023. 

 Du hittar kampanjen på www.blibussförare.nu