Nyhet

Nya utsläppssiffror för kommersiell busstrafik publicerade

Nyhet

Sveriges Bussföretag har nu publicerat ett uppdaterad underlag kring växthusgasutsläpp för den långväga busstrafiken. Utsläppssiffrorna tas fram av förbundet vart tredje år eftersom det saknas en relevant siffra för utsläpp som speglar den svenska marknaden.

Ursprunget till att arbetet genomförs är att det historiskt saknats en tillgänglig källa vad gäller utsläpp av växthusgaser för kommersiell linjetrafik med buss, exempelvis flyg- och expressbussar, som speglar den svenska kontexten. Det grundar sig bland annat i att olika typer av biodrivmedel är vanligt förekommande även i den kommersiella busstrafiken och att reduktionsplikten har varit högre i Sverige än i andra länder. När relevanta siffror för den svenska marknaden saknas så blir också jämförelser mellan trafikslag missvisande. Siffrorna refereras av flera viktiga aktörer såsom SJ och Klimatsmart semester.

Underlaget lanserades i en första version 2022 och är unikt sett till att siffrorna ligger mycket nya verkligheten. Det nya underlaget baseras på 2022 års data vad gäller beläggning, antal körda kilometer och drivmedelsanvändning. Ett antal medlemsföretag, som representerar en majoritet av den kommersiella busstrafiken, har bidragit med indata vilket gör att det inte görs några antaganden utan utgångspunkten är i faktiska data. Värt att notera är att siffran är en genomsnittssiffra, vilket gör att utsläppen på enskilda sträckor kan vara upp till 70–80% lägre beroende på vilket drivmedel som använts. 

Organisationer som önskar använda statistiken som källa är fria att göra detta. 

Länk till siffrorna