Stöd i upphandlingsfrågor

Sveriges Bussföretag har ett mångårigt samarbete med företrädare för landets ledande advokatbyråer i upphandlings- och bolagsfrågor. Syftet är att våra medlemsföretag ska kunna få stöd i frågor där man som medlemsföretag kan ha motstående intressen, exempelvis vid upphandlingar av busstrafik. Här har ju vi på Sveriges Bussföretag inte möjlighet att biträda ett enskilt medlemsföretag. På förbundsnivå arbetar vi istället intensivt med nationella riktlinjer och rekommendationer, såsom index och modellavtal, samt påverkansarbete rörande lagstiftning inom området.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.