Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Färre bussar på vägarna i Coronapandemins spår

Pressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska bussbranschen. I den årliga rapporten med samlad statistik över branschens utveckling har exempelvis klass III-bussar, som används i trafik inom turist- och beställningstrafik, minskat med 43 procent under 2020.

Årets upplaga av Sveriges Bussföretags Statistikrapport publiceras när den svenska bussbranschen fortfarande befinner sig i den kris som orsakats av Corona-pandemin. Rapportens uppgifter baseras på statistik från 2020 och tidigare. I dagsläget finns det alltså inte offentliga siffror tillgängliga som ger en samlad bild av effekterna hittills av Coronakrisen på bussbranschen och företagen som är verksamma inom den. Men siffror för 2020 börjar visa på de utmaningar som branschen har att hantera.

Till exempel har antalet bussar i trafik minskat under 2020 jämfört med 2019. Trafikanalys statistik visar på en minskning med nästan 10%. Den största minskningen finns bland Klass III-bussar, som används inom turist- och beställningstrafik; en minskning med 43%.

Vad gäller antalet avställda bussar, alltså bussar som inte används, räknades år 2019 5 063 avställda bussar, medan under 2020 hade antalet ökat till 6 834 stycken. En ökning med 35%.

Minskat bussresande

Även statistiken gällande antal körda mil per buss visar på stora minskningar. För bussklasser som används i upphandlad kollektivtrafik är det inte så stor skillnad mellan 2019 och 2020 i antalet körda mil, vilket är väntat då regionerna haft i uppdrag att upprätthålla samma nivå i den allmänna kollektivtrafiken för att minska trängsel. Men för långfärdsbussar är minskningen 36%.

Statistikrapporten innehåller även siffror som påvisar utvecklingar på policyområden som Sveriges Bussföretag tillsammans med sina medlemsföretag identifierat som särskilt viktiga för branschen. Framförallt handlar det om att visa på branschens omfattning, struktur och verksamhetsinriktning genom långsiktiga trender.

Statistiken är plockad från olika offentliga källor och Sveriges Bussföretag. Statistikrapporten är unik i sitt slag då Sveriges Bussföretag är ensamma om att samla tillgänglig information om branschen på ett ställe för att på så sätt ge en så samlad bild som möjligt av branschen. Förhoppningen är att statistikrapporten ska underlätta för alla som både söker enskilda uppgifter om samt vill ha en översiktsbild av bussbranschen.

Dokument

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.