Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Möte med regeringsföreträdare om avställda turistbussar

Det förslag om ersättning för avställda turistbussar som Sveriges Bussföretag och Transportföretagen presenterade redan i april har nu flera gånger beskrivits i detalj i olika personliga möten och skriftliga inspel från Sveriges Bussföretag för företrädare för regeringen och samarbetspartierna. Fredagen den 18 september träffade Anna Grönlund och Oscar Sundås från Sveriges Bussföretag som ett led i detta träffa näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg. Vid mötet deltog också flera andra företrädare från Näringsdepartementet. Anna och Oscar beskrev vid mötet nuläget för hela bussbranschen och turistbussbranschen i synnerhet. En noggrann genomgång av förslaget om avställda turistbussar upptog en stor del av mötestiden.

-Det var ett positivt möte, statssekreterare Högberg fick ju förslaget från oss redan i våras och hade nu ett antal frågor. Samtidigt som han var tydlig med att påpeka att regeringen fokuserat på breda, generella stöd förstår han den särskilt svåra situation som vi i bussbranschen tillsammans med många andra inom besöksnäringen befinner oss i med anledning av Corona-krisen. Det är därför viktigt att vi alla som företräder bussbranschen fortsätter berätta om och beskriva vår situation så att våra politiker inser att nu behövs riktade, branschspecifika stöd som en fortsättning på de olika generella stöd som getts. Vid mötet var vi tydliga med att tacka regeringen för att man förlängt omställningsstödet, även om det behöver förlängas ytterligare och också justeras i vissa avseenden, kommenterade Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, efter mötet.

Det förslag för stöd för avställda turistbussar som Sveriges Bussföretag och Transportföretagen redan i april hemställde om hos regeringen kan läsas i sin helhet här

 

 

Bild: Oscar Sundås och Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag samlar sig för att i detalj gå igenom förslaget om avställda turistbussar med näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.