Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tema trafiksäkerhet: Wibax Logistics ska vara det säkra valet

TemaDenna vecka är det FN:s globala trafiksäkerhetsvecka UN Global Road Safety Week. Det uppmärksammar vi genom att lyfta några av våra medlemsföretags fantastiska arbete på området. 

Wibax arbetar med allt ifrån säkerhetsutrustning till Argued Reality(AR) för att stärka säkerhetskulturen på företaget. Möt Magnus Sundström, vd för Wibax Logistics i Piteå, företaget som vill vara det säkra valet.

Att arbeta för att hela tiden stärka säkerhetskulturen i företaget är viktigt, säger Magnus Sundström, vd för Wibax Logistics i Piteå.

–       Man får aldrig slappna av, trafiksäkerhet måste man hela tiden prata om. För oss som har verksamhet och transporter över hela landet och där arbetsledarna inte kan vara fysiskt på plats hela tiden är det viktigt att hela tiden stämma av, prata om det, förklara vikten av att följa instruktioner.

Vi profilerar oss som det säkra alternativet, det är ett försäljningsargument.

Wibax affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Varje dag, året runt, sker det åtskilliga transporter i deras namn. Logistikdelen av verksamheten sysselsätter omkring 150 medarbetare varav cirka 95 är lastbilsförare. Ungefär 50 tunga lastbilar finns i fordonsparken. Företaget har terminaler både i Sverige och Finland. Huvudkontoret ligger i Piteå.

Trafiksäkerhet är en naturlig del i verksamheten. Helt avgörande, enligt Magnus Sundström.

–       Absolut är den det. Vi profilerar oss som det säkra alternativet, det är ett försäljningsargument.

Han erkänner att det kanske inte har gett dem bättre betalt, men väl blivit den leverantör som kunden vill ha många gånger.

Magnus Sundström säger att trafiksäkerhetsarbete är ett brett arbete. Det spänner ifrån att arbeta med attityder och värderingar till att välja rätt utrustning. Han exemplifierar med att de alltid köper nya styr- och drivdäck varje höst. De har sedan lång tid tillbaka alkolås i alla sina bilar och genomför slumpvisa drogtester på all personal.

–       Våra bilar är utrustade med sandlådor för halkbekämpning och eluppvärmda sandspridare, berättar Magnus Sundström.

Vid avvikelser, till exempel av kör- och vilotidsregelverket, följer de upp med förarna varför det blev fel och hur det kan undvikas i framtiden. Chefer och trafikledare har fått utbildning i hur de ska hantera avvikelserna som inträffar, att de åtgärdas på rätt sätt.

–       Vi har arbetat länge med bränslesnål körning. Det är i allra högsta grad en fråga om trafiksäkerhet. En förare som kör bränslesnålt läser av trafiken och en förare som läser av trafiken upptäcker lättare faror i trafiken i tid, säger Magnus Sundström.

Varje höst har de höstmöte för all personal, där de enligt Magnus Sundström alltid pratar om säkerhet.

–       Senast i höstas pratade vi enbart om trafiksäkerhet, säger han.

Nyanställda får genomgå ett internt utbildningsprogram som innehåller både teoretiska och praktiska delar. När programmet är klart ”checkas” föraren av, att hen är redo att köra.

Ny teknik banar väg för nya lösningar

Det allra senaste är att Wibax testar AR(argued reality red:s anm) i samband med lastning och lossning. Inspirationen fick de när de såg hur Umeås vatten- och avloppsföretag arbetade med AR för att lättare kunna se vad rören innehåller. De såg direkt att de kunde ha nytta av det i sin egen verksamhet.

–       Det är ett spännande projekt där vi utvecklar AR-teknik för att vara ett stöd vid lastning och lossning. Genom AR får förarna instruktioner om hur det ser ut på exempelvis platsen där de ska lossa.

Det här minskar stressen och minskar antalet fel

Magnus Sundström berättar engagerat om projektet. Genom AR kan föraren tydligt se vilken slang som ska kopplas till vilket lossningsrör, det korrekta röret blir till exempel grönt. Föraren får också instruktioner kring vilken skyddsutrustning som ska användas, eller om kunden önskar någon speciell avisering. Föraren kan även se tydligt vilken väg hen ska köra för att ta sig fram till lossningsplatsen.

–       Det här minskar stressen och minskar antalet fel. Vi pratar också mycket om vikten av att använda rätt skyddsutrustning. Har man rätt skyddsutrustning minskar risken att man blir skadad.

AR är än så länge bara ett försöksprojekt i Piteå, men Magnus Sundström tror att det har förutsättningar att användas bredare under kommande år och något som kommer att bli vanligt inom branschen.

Alla deras värderingar på företaget har de samlat under begreppet: God Kemi. Vad kan vara mer passande för ett företag verksamt inom kemikalietransporter som arbetar hårt för att deras anställda inte ska skada vare sig själva eller andra i trafiken? För i ett företag med God Kemi tar man hand om varandra.

Avslutningsvis: Den här filmen gjorde Wibax med sina anställda förra våren för att just stärka säkerhetskulturen:

https://www.youtube.com/watch?v=XuBe4KhHx2Y

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.