Nyhet

Kollektivtrafikdagen satte fokus på pandemidrabbad bransch

Nyhet

Under Kollektivtrafikdagen i veckan diskuterades kring den rådande situationen för kollektivtrafiken i ljuset av pandemin.
– En nystart av kollektivtrafiken handlar om att lyfta alla hjältar som finns i kollektivtrafiken - ett framtida Sverige byggs med hjälp av kollektivtrafiken.

– Jag vet att de 5 miljarder som vi satsat på kollektivtrafiken under pandemin gjort nytta. Kollektivtrafik är ett klimatsmart, tryggt och säkert sätt att ta sig fram. Jag är tacksam över det samarbete och den dialog vi haft mellan regeringen och kollektivtrafikens företrädare under pandemin. Nu när många människor återvänder till kollektivtrafiken efter pandemin ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete, det sa Tomas Eneroth när han öppnade Kollektivtrafikdagen, i år sänd från en studio i Haga utanför Stockholm.

På programmet fanns aktuella ämnen och många av den svenska kollektivtrafikens ledande företrädare representerade.

Även under pandemins mörkaste stunder var det 300 000 människor som köpte månadskort i kollektivtrafiken bara i Region Stockholm

Tomas Eneroth följdes av Kristoffer Tamsons, trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Kristoffer Tamsons poängterade kollektivtrafikens nyckelroll för ett hållbart och sammanhållet samhälle och sa att samhället aldrig kan fungera om inte människor får resa fritt. Han fortsatte med att travestera kollektivtrafikens egen superstjärna, Bogotas tidigare borgmästare Enrique Penalosa ”ett samhälles välstånd definieras inte av hur många fattiga som inte har bil utan av hur många rika som reser kollektivt”.

– Även under pandemins mörkaste stunder var det 300 000 människor som köpte månadskort i kollektivtrafiken bara i Region Stockholm. Det säger något om den ryggrad som kollektivtrafiken är i samhället, betonade Kristoffer Tamsons. Han avslutade med att spana framåt och poängterade att tiden bortom pandemin handlar om att möta människor igen, bortom skyddsglas och avgränsningar. Kollektivtrafik är service och möten menade Kristoffer Tamsons och avslutade med några ord fyllda av energi:

– Vi ska tro på det som bygger svensk kollektivtrafik starkt. Tro på konkurrensen, öppenheten, samverkan mellan det privata och offentliga, mellan det statliga och regionala. Sist men inte minst ska vi tro på kollektivtrafiken. En nystart av kollektivtrafiken handlar om att lyfta alla hjältar som finns i kollektivtrafiken - ett framtida Sverige byggs med hjälp av kollektivtrafiken.

Jag tror att det nya normala mycket kommer likna den kollektivtrafik vi hade före pandemin

I ett scensamtal senare i programmet mellan Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik å ena sidan och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen å andra sidan lyftes flera av sektorns brännande frågor. På temat om hur kollektivtrafiken ska utvecklas i det nya normala resonerade trion om framtida investeringar, utmaningar och behovet av nya gemensamma mål för den svenska kollektivtrafiken bortom pandemin.

– Jag tror att det nya normala mycket kommer likna den kollektivtrafik vi hade före pandemin, men vi kommer att få se ändrade mönster för arbetsresor och peaktider. Vi behöver gemensamt forma nya mål, fördubblingsmålet har nått sitt slutdatum och vi behöver samlas i branschen på nytt, menade Johan Wadman.

Anna Grönlund uppmanade till större öppenhet att föra konstruktiva diskussioner kring hur kommersiell linjetrafik och upphandlad linjetrafik kan samverka när hela kollektivtrafiken ska nystarta och skapa attraktiva erbjudanden som lockar tillbaka resenärerna. Hon lyfte också behovet av att arbeta smartare tillsammans för att få mer kollektivtrafik för pengarna genom att utveckla och använda de rekommendationer och vägledningar som tas fram i det branschgemensamma samarbetet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Björn Westerberg manade till att lyfta blicken och se både möjligheter och risker med den digitalisering som nu genomförs i skilda delar av kollektivtrafiken.

– Vi måste vara öppna för att kunna möta och hantera hot och störningar. Vi har historiskt varit duktiga inom kollektivtrafiken på att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor – nu måste vi spetsa vår kompetens inom security, sa Björn Westerberg.