Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tillväxtverket föreslår förenklingar för kör- och vilotider

Idag har Tillväxtverket presenterat sin rapport om Förenklingsresan, som innehåller förenklingsförslag inom olika sektorer. Ett område som får riktade förenklingsförslag är kör- och vilotider inom transportområdet.  

I rapporten föreslås att Transportstyrelsen vid en företagskontroll ska kunna ge företaget en varning i stället för en sanktionsavgift. Transportföretagen och Sveriges Bussföretag har deltagit i arbetet med att beskriva problem och konkretisera relevanta förenklingsförslag för kör- och vilotider. Vi välkomnar därför rapporten och vi kommer nu arbeta vidare för att förslagen avseende kör- och vilotider kan genomföras så snart som möjligt. 


Under 2019 genomförde näringsministern Ibrahim Baylan ett antal möten där företag och organisationer påtalade vilka problem och hinder som de upplever inom ramen för olika regler, administrativa processer och i kontakten med myndigheter. Som ett led i detta arbete har idag (den 1 juli) Tillväxtverket lämnat konkreta förslag på förenklingar för att åtgärda några av de problem och hinder som företag och organisationer uppfattar. Syftet med rapporten är att underlätta för ansvariga regelgivare att kunna omsätta förslagen till verkliga förenklingar för företag. 


Under processen har många olika förslag diskuterats och prioriterats. Det förslag som slutligt lagts fram som huvudsakligt förenklingsförslag handlar om att införa en möjlighet för Transportstyrelsen att utfärda varningar inom ramen för gällande sanktionssystem. I dagsläget begränsas myndigheten av att enbart ha sanktionsavgifter som åtgärd inom ramen för en företagskontroll. Förslaget som nu lagts fram skulle ge Transportstyrelsen möjlighet att, beroende på resultatet av företagskontrollen, utfärda varningar, varningar med föreläggande om vite, sanktionsavgifter eller att inte utfärda någon åtgärd. Detta skulle underlätta dialogen mellan myndighet och företag avsevärt.  


Exempel på andra förslag som diskuterats och som lyfts fram i rapporten är att ge Transportstyrelsen ett utökat uppdrag att vara råd- och vägledande i hur regelverket ska tillämpas, respektive att tillåta flytt av fordon 2 kilometer per dygn utan att det skall vara sanktionsgrundande (förflyttningar på terminaler, till och från tvätthall/service och liknande).  
 
Rapporten går att läsa i sin helhet här. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.