Nyhet

Transportföretagen och Lingio stärker utrikesföddas roll på arbetsmarknaden

Nyhet

Under hösten 2020 började den första kullen med deltagare i Transportföretagens digitala språkprojekt Yrkesspråk i transportnäringen, där utrikesfödda får lära sig yrkessvenska.
– Det som vi gör tillsammans med Transportföretagen är en stor samhällsinsats, säger Yashar Moradbakhti, vd för Lingio.

Våren 2020 briserade coronapandemin. Den har inneburit en stor osäkerhet på arbetsmarknaden och när Transportföretagen frågade sina medlemsföretag om vilket utbildningsbehov som förelåg, då toppade språkutbildning och språkutveckling listan. Med hjälp av finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF, drogs således ett språkprojekt, Yrkesspråk i transportnäringen, igång. Det syftar till att säkra anställningsbarheten hos utrikesfödda inom Transportföretagens medlemsföretag.

–       Vårt mål och syfte med det här är att vi vill att så många som möjligt ska kunna stanna kvar i sina jobb. Om man är bra på svenska språket har man så mycket att vinna. Det kan till exempel innebära säkerhet i sin yrkesroll men också att man blir en del i fikarummet, det tycker jag är ett viktigt argument till varför man ska utveckla sitt språk. Det blir också enklare att prata med kollegor och chefer vilket effektiviserar arbetet på många plan, säger Johanna Linder, projektledare och branschutvecklare vid Transportföretagen.

Personer som går utbildningen vågar uttrycka sig mer och vågar använda nya ord

Projektet har nu löpt i sex månader och över 100 deltagare finns i systemet fördelat på många olika företag. Johanna Linder berättar att det finns plats för många kursdeltagare – och att det därmed bara är att anmäla sitt intresse för deltagande som medlemsföretag. Väl inne kan varje deltagare själv lägga upp tempot i utbildningen.

–       Vi har redan fått återkoppling från flera arbetsplatser om att de märker av utvecklingen. Personer som går utbildningen vågar uttrycka sig mer och vågar använda nya ord.

Språkprojektet löper från november 2020 till oktober 2022. Branschspecifika utbildningar finns för fordonstekniker, bussförare och lastbilsförare. För övriga yrkesroller finns generell svenska nivå 1,2,3.

–       Har vi ingen kurs för din specifika yrkesroll erbjuder vi ändå medlemsföretag att ta den generella kursen, säger Johanna Linder.

Med samhällsnyttan i fokus

Bakom utbildningarna som erbjuds genom Transportföretagen står det uppmärksammade företaget Lingio, som med bakgrund från några av Sveriges största tech-succéer (som exempelvis Spotify) utvecklat utbildningarna.

–       Vi ser oss som samhällsentreprenörer, sociala entreprenörer. I det här fallet när det gäller yrkesspråk är det kopplat till större frågor som integration och förutsättningar på arbetsmarknaden. Framgången för utrikesfödda är i mångt och mycket språket. Kommunikation finns i allt det vi gör, säger Yashar Moradbakhti, vd för Lingio.

Vi stöttar de grupperna som på grund av covid nu hamnat i en svår situation när deras branscher har haft det tufft

Han menar att satsningen är viktig inte minst med tanke på omvärldssituationen med pandemin:

–       Det som vi gör tillsammans med Transportföretagen är en stor samhällsinsats. Vi stöttar de grupperna som på grund av covid nu hamnat i en svår situation när deras branscher har haft det tufft.

Språkkunskaper är inte bara en fråga om att behålla sin fortsatta anställningsbarhet, det gör också att man kan utvecklas i sin yrkesroll, menar Yashar Moradbakhti.

–       Språket är ett sätt att stärka de anställdas kompetensutveckling. Saker går snabbare i dag, det lanseras fler nya produkter, nya processer, nya rutiner och för att hänga med i utvecklingen behövs kunskaper i yrkesspråket.

I kursinnehållet möts AI och människa

En viktig del i pedagogiken i kurserna handlar om ”Horisontella principer”, vilket också är något som ESF trycker mycket på. Det handlar om att skapa social hållbarhet på många olika nivåer, exempelvis ett jämställhets- och mångfaldsperspektiv:

–       Tittar man hos oss handlar det om att kursmaterial följer en gedigen normkritisk policy. Exempelvis att det ska vara 50/50 när det gäller kvinnor och män i dialoger men också att kvinnan i dialogen tillåts vara experten, där det är mannen som frågar. Det är ytterst sällan det är så i kursmaterial, det är riktigt tråkigt hur det är norm att mannen nästan alltid är experten i läromaterialet, säger Yashar Moradbakhti.

Transportföretagen och Lingio är två parter från två helt olika världar som möts och försöker göra något för samhället

Verktygen som används i utbildningen är mer än språkkurser, det är ett kommunikationsverktyg med den senaste tekniken som utvecklats i samarbete med svenska lärosäten. Det digitala kursverktyget bygger bland annat på ”gamification” och innehåller avancerade AI-funktioner:

–       Innovationshöjden är väldigt hög i det här. Du har exempelvis en AI-coach som peppar dig att få klart dina övningar och som pratar med dig på ett visst sätt utefter hur du övat. Verktyget innehåller också en översättningsmodul som översätter yrkesord. Du kan exempelvis fota en varningsskylt och direkt översätta texten.

I slutändan, avslutar Yashar Moradbakhti, handlar det fortfarande om människan snarare än tekniken:

–        I det här projektet har vi tagit oss an ett stort samhällsproblem. Transportföretagen och Lingio är två parter från två helt olika världar som möts och försöker göra något för samhället. Det är ändå en ganska fin story.

Läs mer:

Vill du veta mer om Transportföretagens digitala språkprojekt Yrkesspråk i transportnäringen? Besök https://www.transportforetagen.se/digitala-svenskakurser-yrkessprak-inom-transportnaringen/