Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Intervju: Höga mål för Skavsta flygplats mitt i kampen för att hantera pandemin

Stockholm Skavsta Airport – eller Skavsta flygplats kort och gott, precis utanför Stockholm, ansluter både regionen och Sverige till världen. Men, coronapandemin har inneburit ett hårt slag för verksamheten och den för landet så viktiga infrastrukturen som används av såväl arbetspendlare som av beredskapsflyget.
– Under 2020 sjönk passagerarsiffrorna med 75 procent, berättar vd Cédric Fechter. 

Den nuvarande pandemin har inneburit ett hårt slag mot hela flygmarknaden: flygbolagen, flygplatserna, tjänsteleverantörer – alla har drabbats. Allting förändrades över en natt i början av 2020. Cédric Fechter är vd för Stockholm Skavsta Airport och han har från första parkett bevittnat hur pandemin också kom i vägen för flygplatsens ambitiösa framtidsplaner.

–       Skavsta har en unik position bland svenska flygplatser med den högsta dynamiska tillväxten i antalet passagerare. Pandemin har inneburit en massiv nedgång, för helåret 2020 sjönk passagerarsiffrorna med runt 75 procent.

Trots detta har verksamheten vid flygplatsen fortgått. Skavsta är, bland annat, en viktig hubb för arbetspendlare som kommer till Sverige från de östra delarna av Europa. För att säkerställa driften togs tidigt flera initiativ i samarbete med moderkoncernen VINCI Airports för att möjliggöra en säker miljö för både passagerare och de som arbetar vid företagen knutna till flygplatsen. Desinfektionsmedel placerades ut, plexiglasskivor monterades upp, golven märktes med instruktioner om att hålla avstånd och redan i ett tidigt skede blev ansiktsmasker obligatoriska både på flygningar och i terminalen.

Skavsta måste också hålla öppet dygnet runt av en mindre känd anledning: flygplatsen är en nyckelinfrastruktur när det gäller den inhemska säkerheten i Sverige.

–       Flygplatsen är en unik bas för det svenska brandflyget och för kustbevakningen samtidigt som vi står redo att ta emot ambulansflygningar dygnet runt. Det här innebär att flygplatsen ständigt måste vara öppen och tillgänglig vilket också har varit fallet genom hela pandemin, trots att flygplatsen själv har fått stå för den kostnaden.

Ambitiösa mål fortfarande i sikte

Cédric Fechter började tjänsten som Skavstas vd för ett drygt halvår sedan. Han har en lång bakgrund inom arbete med flygplatsledning och erfarenhet på totalt över tio år. Han har under den tiden ansvarat för flera regionala flygplatser i Europa, bland annat flygplatsen i Lyon, Frankrike.  

–       Jag hade egentligen ingen koppling till Sverige förutom yrket men jag kände mig attraherad av både landet som sådant och tillfället att få arbeta här. Stockholm Skavsta är den näst största flygplatsen i Stockholmsregionen och samtidigt har pandemin slagit hårt. Vi har mycket som vi måste klara av men utmaningen lockade mig.  

Vi är den tredje största flygplatsen i Sverige och en viktig spelare i regionens tillväxt

Samtidigt menar han att arbetet vid en svensk flygplats inte för med sig så stora skillnader jämfört med att arbeta i exempelvis Frankrike:

–       Stockholm Skavsta är del av VINCI Airports, vilket är en väldigt decentraliserad organisation. Det finns ingen specifik modell som är påtvingad utan snarare en gemensam kultur och ett DNA av att växa och nå framgång genom positiv mobilitet.

–       Samtidigt är vi en del av en större koncern som utvecklas med varje flygplats och vår framtid består av den gemensamma resan för alla de flygplatserna. Skavsta är också en ung flygplats inom VINCI Airports och min förhoppning är att mitt nätverk ska bidra till att vi kan koppla samman och dela erfarenheter som kommer att gagna både Skavsta och andra flygplatser inom koncernen.

En viktig del  i uppdraget, menar Cédric Fechter, är att överbrygga motsättningen i att flygplatsen har en nyckelroll i Sverige och att den samtidigt är mindre känd. 

–       Vi är den tredje största flygplatsen i Sverige och en viktig spelare i regionens tillväxt. Nyköpings kommun och Sörmlandsregionen är dedikerade till att främja flygplatsen och att finnas nära oss i vårt arbete. Det är vårt gemensamma mål att föra in flygplatsen i ett nationellt flygplats-system. 

Och trots den pågående pandemin är Cédric Fechter optimistisk gällande framtidsutsikterna:

–       Prognosen för marknaden ser bra ut med tanke på den nuvarande situationen. Från och med sommaren, tack vare vaccineringen, kommer vi att kunna erbjuda mängder av destinationer tack vare Ryanair och Wizz Air som båda flyger från Skavsta. Ryanair trafikerar populära destinationer som Malaga, Alicante, Zadar och Thessaloniki, vilka alla är viktiga rekreationsorter.

–       Genom Wizz Air får resenärer tillgång till östra Europa med orter som Krakow, Belgrad, Budapest, Vilnius och Riga. Wizz Air tillkännagav just en ny destination i form av Tirana i Albanien, något som tydligt visar ambitionerna och engagemanget för Europas snabbast växande flygbolag och för Stockholmsregionen genom vår flygplats.

Cédric Fechter menar också att området där de verkar banar väg för många olika typer av resenärer:

–       Vårt upptagningsområde i Stockholms- och Södermanlandsregionen innebär starka möjligheter gällande en rad olika typer av kunder: affärsresenärer, semesterresenärer och arbetspendlare. Våra partnerflygbolag Ryanair och Wizz Air kommer fortsätta att vinna marknadsandelar på grund av det.

Hållbarhet den övergripande frågan

Innan pandemin fanns trafik från Skavsta till 40 destinationer och fler än 2,3 miljoner passagerare reste via flygplatsen, men mer kan hanteras:

–       Vår kapacitet ligger på sex miljoner passagerare per år, vilket vi kan hantera utan särskilda utbyggnader och deras miljöpåverkan.  

När pandemin är över kommer vi att fokusera fullt ut på att gå tillbaka till vår affärsmodell, vilken baseras på en hållbarhetsstrategi

Precis som flygmarknaden i stort arbetar Stockholm Skavsta med att skapa förutsättningar för en mer hållbar flygindustri. Cédric Fechter menar att flygbolagen som använder flygplatsen också är en nyckel i detta:

–        När pandemin är över kommer vi att fokusera fullt ut på att gå tillbaka till vår affärsmodell, vilken baseras på en hållbarhetsstrategi. Skavsta har en speciell roll i och med att vi är en lågkostnadsflygplats som arbetar med direktanslutningar. Lågkostnadsflyg fokuserar fullt på att ta så mycket passagerare som möjligt den kortaste vägen till destinationen. Det här innebär bränslebesparingar som gagnar miljön. Av samma skäl har också denna typ av flygbolag de nyaste och mest bränslesnåla flygplansflottorna.

Hållbarhetsmålet delas även med andra flygplatser inom VINCI Airports, där det finns gemensamma mål relaterade till att skydda resurser som färskvatten, att återvinna avfall och att reducera koldioxidavtrycket som genereras av flygplatsen. 2030 ska utsläppen ha halverats enligt planen, 2050 ska Skavsta vara helt koldioxidneutralt tillika med alla de flygplatser som VINCI driver globalt. För att uppnå detta kommer en solenergipark att byggas på Skavstas område och det kommer att vara de första större solenergianläggningarna på en svensk flygplats.

Stödåtgärder viktiga i närtid

För att de ambitiösa målen som Skavsta har planerat för framtiden ska kunna bli verklighet måste överlevnaden först säkras, med tanke på rådande omständigheter. Eftersom Skavsta är en flygplats i privat regi har de stöd som erbjudits statliga flygplatser inte varit tillgängliga:

–       Det är en utmaning och vi arbetar nära myndigheter och i synnerhet Nyköpings kommun för att få ett ökat stöd. Frågan bör inte vara om vi är en privatägd flygplats, vi är en flygplats precis som övriga flygplatser med samma syfte och del av samma infrastruktur.

Vissa saker skulle kunna göras i närtid för att säkra flygplatsen, menar Cédric Fechter:

–       I ett kort perspektiv handlar det om en lånegaranti. Det andra är att diskussioner måste öppnas upp med Trafikverket. Att vara en bas för räddningstjänsten och för den nationella säkerheten har varit rabatterat genom de kommersiella flygbolag som bedrivit verksamhet vid flygplatsen. Men, med tanke på hur verksamheten har påverkats av pandemin är det inte längre möjligt. Vi måste hitta sätt att hantera verkligheten kopplat till driftkostnaderna.

–       Att få denna typ av stöd från både regionen och nationella myndigheter skulle komplettera det stöd som redan ges genom VINCI-koncernen. Huvudägaren såväl som kommunen har aldrig fått någon utdelning trots betydande aktieägartillskott, vilket kommer att fortsätta öka med kort varsel.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.