Pressmeddelande

JA till fortsatt effektiva skogstransporter mellan Sverige och Finland

Pressmeddelande

EU-parlamentets omröstning den 12 mars var en stor delseger för omställningen i Norden. Då röstade EU-parlamentet för fortsatt grön lastbilstrafik mellan Sverige och Finland, genom att tillåta tyngre - och därmed effektivare - transporter än vad som tillåts enligt normalregler inom EU. Typexempel är timmer- och tanktransporter.

-Sverige och Finland har världens miljövänligaste åkerinäringar, mycket beroende på att vi stegvis tillåtit tyngre och längre lastbilar som kan lasta mer. Det skulle givetvis fått förödande konsekvenser, inte minst för skogsindustrin, om vissa av dessa inte hade fått fortsätta köra mellan Sverige och Finland, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen och fortsätter.

- Transportföretagen har därför tillsammans med vår finska systerorganisation arbetat hårt för att rädda våra högeffektiva fordonskombinationer i Sverige och Finland. Vi har träffat parlamentariker, arrangerat seminarium i EU-parlamentet och haft kontakter med aktörer som är involverade i EU-lagstiftningsprocessen.

För att EU-direktivet ska antas slutligt krävs dock beslut av EU:s medlemsstater i ministerrådet vilket är planerat att ske i juni månad i år.

Därefter påbörjas förhandlingar för slutligt antagande vilket förväntas ske till hösten 2024