Nyhet

”Äntligen vinner det sunda förnuftet” – åkeri vann mot Transportstyrelsen i domslut

Nyhet

Åkeriet fick rätt mot Transportstyrelsen i Förvaltningsrätten. 
-En seger för åkerinäringen, kommenterar Kent Davidsson, KoV-experten i Helsingborg, som företrädde åkeriet i rätten.

Förvaltningsrätten i Falun ansluter sig till Transportföretagen och Sveriges Bussföretags linje i en nyligen förkunnad dom: Det är inte rimligt att ett företag ska få betala sanktionsavgift för förseelser mot kör- och vilotidsreglerna som en förare gör sig skyldig till när denne arbetar åt annan uppdragsgivare.

Att man ska hålla koll på sina förares kör- och vilotider, anställda och inhyrda, är det nog ingen som ifrågasätter. Men åkerier och bussföretag har fått sanktionsavgifter för att förare gjort överträdelser hos ett annat företag efter avslutat pass. Det kanske låter osannolikt men så är det. I februari prövades ett sådant fall i förvaltningsrätten i Falun och domstolen gav åkeriet rätt. Transportstyrelsen valde att inte överklaga och domen har därför vunnit laga kraft.

-       Ett mycket glädjande domslut, äntligen vinner det sunda förnuftet, säger Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Vi hoppas nu att domen blir vägledande för Transportstyrelsens hantering av liknande ärenden framöver!

Det specifika fallet handlar om ett åkeri (A) som anlitat förare från ett bemanningsföretag och vid två tillfällen har föraren fått för kort dygnsvila respektive veckovila. När föraren avslutade arbetspasset hos åkeri (A) var allting korrekt. Den för korta vilan uppstod när föraren sedan körde åt ett annat åkeri (B). Transportstyrelsen, som beslutade om sanktionsavgiften, menade att eftersom föraren först kört åt åkeri A räcker det för att det åkeriet ska anses ansvariga för överträdelsen.

Förvaltningsrätten höll inte med Transportstyrelsen utan menade att åkeri A inte kan hållas ansvariga för överträdelserna.

Transportföretagens nätverk för kör- och vilotider, som består av representanter för både åkeri- och bussföretag, har vid ett flertal tillfällen lyft konkreta exempel till Transportstyrelsen för att visa på hur orimliga konsekvenser tillämpningen av regelverket får för åkerier och bussföretag som hyr in förare eller har förare som kör åt flera bolag. Så här långt har de pratat för döva öron.

-Detta är en seger för åkerinäringen, säger Kent Davidsson, KoV-experten i Helsingborg, som företrädde Åkeri A. Alla jag pratade med sade att vi aldrig skulle få rätt i förvaltningsrätten, men det lönade sig att överklaga.