Nyhet

Bra med slopad uppräkning av elskatt – men inte tillräckligt

Nyhet

Transportföretagen anser att regeringen skyndsamt bör skattebefria laddning av elektriska lastbilar och bussar. 

Foto: Scania

Regeringen vill slopa den årliga indexuppräkningen av energiskatten på el. Det är positivt, men det räcker inte. Det behövs ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik. Att skattebefria laddning av helelektriska lastbilar och bussar i yrkestrafik borde genomföras så snabbt som möjligt, skriver Transportföretagen i ett remissyttrande.

Sedan år 1994 har en årlig indexomräkning av energiskatten med utgångspunkt i förändringar i konsumentprisindex, KPI, genomförts.

Det vill regeringen nu ändra på och föreslår att den slopas permanent. Skattesatsen för energiskatt på el för nästa år föreslås därför ligga kvar på 2024 års nivå, det vill säga 42,8 öre per förbrukad kilowattimme (53,5 inklusive moms).  

- Att helt slopa uppräkningen är positivt. När samhället ska ställa om till en kraftigt ökad användning av fossilfri el blir det bakvänt att årligen kraftigt höja en redan hög skatt. För transportsektorn är en hög elskatt en effektiv bromskloss för omställningen, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen.    

Men en slopad indexering är inte tillräckligt. Transportföretagen har under lång tid förespråkat ett helhetsgrepp om samtliga styrmedel som berör vägtrafiken. För att underlätta omställningen behövs en utredning och förslag om ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tystare, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik.

Regeringen har aviserat att det kommer tillsättas en bred styrmedelsutredning men detaljerna är ännu inte kända.  

- Det är bra att den tillsätts, men utredningar tenderar att ta lång tid. Det behövs göras fler åtgärder i närtid för att underlätta för elektrifieringen av fordonsflottan. Transportföretagen föreslår att regeringen, så skyndsamt som möjligt, ska energiskattebefria laddning av helelektriska lastbilar och bussar i yrkestrafik, säger Mårten Bergman. 

Läs Transportföretagens remissyttrande här