Pressmeddelande

Unika siffror om drönare i Sverige presenteras i Oslo idag

Pressmeddelande

Vid en nordiska drönarkonferens i Oslo presenterades idag resultatet av en unik undersökning bland de nordiska länderna då det gäller antalet drönare i respektive land. Totalt finns det idag 795 000 svenskägda drönare för näringsmässigt och privat bruk i Sverige. Det är ett väldigt högt antal i jämförelse med antalet registrerade drönaroperatörer som är 42 079 stycken.

Enligt undersökningen, som genomförts av UAS Norway, anger 25 procent av de svenska drönarägarna att de registrerat sig som operatör enligt regelverket, medan 54 procent medger att de känner till regelverket men inte har registrerat sig.

- Vår utgångspunkt är att alla ska följa regelverket, för om en olycka inträffar riskerar det att ge negativa konsekvenser för hela drönarbranschen. Men det måste bli lättare att göra rätt, säger Victoria Barrsäter, näringspolitisk expert på Transportföretagen Flyg.

Även sammanställd statistik över näringsmässiga drönaranvändning i de nordiska länderna presenteras och diskuteras vid konferensen. I förhållande till totala antalet drönare har Sverige väsentligt färre utfärdade tillstånd för drönarverksamhet jämfört med övriga nordiska länder.

- Transportstyrelsen har steppat upp och kortat tiden för tillståndsprocesserna i Sverige, men det finns fortfarande mycket att göra, säger Victoria Barrsäter.

I Sverige används drönare för leverans av hjärtstartare, inom energi- och byggbranschen, inom skogs- och jordbruk, för fotografering med mera.

- Potentialen är enorm. Vid järnvägsunderhåll kan ett arbete som tidigare gjordes av två personer under två veckor, göras med bättre resultat av en drönare på 1,5 dag, säger Victoria Barrsäter.

- Inom de nordiska länderna är tolkningen och implementeringen av de europeiska regelverken olika. Från branschens sida vill vi gärna se en harmonisering och ett samarbete för att skapa en konkurrenskraftig nordisk marknad för den starkt växande drönarbranschen, avslutar Victoria Barrsäter.

Fakta: Varje flygning med drönare ska ha en ansvarig drönaroperatör. Kravet omfattar flygning med alla drönare som:

· väger minst 250 gram

· kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en människa

· är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor

· tillhör flygning i kategori specifik.

För att registrera sig som operatör och därmed få ett Operatörs-ID, så måste du som privatperson vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. En organisation ska ha sitt säte i Sverige. https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/registrering-av-operator/

Länk till konferensen och programmet https://www.uasnorway.no/unc2024/