Nyhet

Lastbilar som går på solenergi, Falkenklevs väg mot fossilfria transporter

Falkenklev är ett familjeägt åkeri som grundades 1957. Idag har de 135 lastbilar och är mitt uppe i elektrifieringen av sin fordonsflotta. Men inte nog med att de vill elektrifiera alla lastbilar, de vill också producera sitt drivmedel och på så sätt bli helt fossilfria. Förra året var Falkenklev en av finalisterna till Transportföretagens hållbarhetspris. Vi ringde upp Victor Falkenklev som är vd i Malmö för att höra hur det går med deras hållbarhetsarbete. Senast vi talades vid så var Falkenklev i slutfasen med att färdigställa en solcellspark.

Hur har det gått med er solcellspark?

Vi hade ambitionen att vår solcellspark skulle vara färdig innan årsskiftet 2023/2024. Tyvärr har dock det kraftiga regnvädret i Skåne ställt till det för oss. Den omfattande nederbörden har påverkat monteringsarbetet. Nu är prognosen att vi ska vara färdiga i april. Det blir perfekt timing då dagarna är längre och solen förhoppningsvis skiner oftare.

Vad har ni för ambitioner framåt?

I närtid är vår främsta ambition att färdigställa solcellsparken så att vi kan börja producera vårt egna drivmedel till våra ellastbilar. För närvarande har vi sju tunga ellastbilar och ett 20-tal mindre transportbilar. Nyligen införskaffade vi sex Fuso eCanter och blev först i Sverige med att köpa in dessa. Bilarna ligger i 8,5 tons klassen och kommer att användas i Malmö city och köra ungefär 6 - 10 mil om dagen. De kommer att utgöra en viktig del av vårt arbete med att elektrifiera all vår trafik i Malmö.

Upplever ni att kunder efterfrågar hållbara transporter?

Kanske inte i den utsträckning vi hade hoppats på. Vi har ett fåtal kunder som kräver hållbara transporter i sina upphandlingar, och vi har vunnit upphandlingar tack vare vår förmåga att erbjuda fossilfria transporter. Att så få kunder efterfrågar det kan för närvarande bero på konjunkturen. Företag räknar nu noggrant på varje krona och väljer kanske bort de något dyrare fossilfria transporterna. Jag hoppas och tror dock att detta kommer att förändras när konjunkturen vänder. Vi skulle gärna se att kommuner och regioner ställer högre krav på hållbara transporter. Det skulle ge branschen ytterligare ett incitament att ställa om.

Om du hade haft en obegränsad budget, hur hade er verksamhet sett ut då?

Om vi hade haft obegränsade resurser skulle vi först ha beräknat exakt hur många kilowattimmar vi skulle behöva för att driva en helt elektrifierad lastbilsflotta. Sedan skulle vi ha byggt ytterligare en solcellspark för att täcka behovet, med tillhörande laddinfrastruktur. Vi skulle sedan ha investerat i fler ellastbilar så att alla våra transporter körs 100% på el. Då skulle vi vara helt fossilfria och självförsörjande på el. Det skulle vara drömscenariot för mig och Falkenklev.

Vad ser ni för hinder som bromsar er omställning?

- Vi hade gärna sett att stödet för inköp av ellastbilar ökar till 40%. Vi skulle också vilja att de offentliga aktörerna ställer högre krav i sina upphandlingar när det gäller hållbara transporter.