Nyhet

Donsö Shipping Meet hjälper branschen att hitta ny kompetens

Nyhet

Den 29 augusti fick drygt 70 studie- och yrkesvägledare möjlighet att besöka Donsö i samband med Donsö Shipping Meet. Dagen inleddes med båtfärd från Stenpiren genom hamninloppet och Göteborgs södra skärgård ut till Donsö.

Två tåg mötte upp på kajen som tog besökarna till SMU-Gården där Niklas Johansson, HR-chef på Tärntank hälsade välkommen.

– Eftersom branschen har stora utmaningar med personalbrist behöver vi jobba hårt med marknadsföringen, sprida kunskap och utöka kompetensen i hela landet. Vi vill peka på sjöfart som en bra alternativ väg i framtiden och visa upp en attraktiv bransch, säger Niklas Johansson från Tärntank som ingår i arbetsgruppen bakom eventet.

Deltagarna fick lyssna på två panelsamtal. I den första panelen deltog representanter från gymnasiet och de båda högskolorna och de berättade om de olika utbildningar som finns inom branschen. Även Sjöfartens Utbildnings Institut, som administrerar praktikplatserna ombord, var representerade. Den andra panelen bestod av personer som arbetar ombord eller i land i olika yrkesroller. De berättade om sina respektive yrken och var och en fick också tillfälle att lyfta vad som är det bästa med att arbeta till sjöss.

Därefter kunde deltagarna välja att gå ombord på två olika tankfartyg som låg till kaj; Fure Vinga eller Olympus. Dagen avslutades med ett besök på Ostindiefararen Götheborg där de fick en historiebeskrivning och rundvandring ombord. De fick uppleva hur det låter när kanonerna fyras av. Parallellt med visningen invigdes Donsö Maritime Training Center och salutskott sköts samtidigt som bandet klipptes vid invigningen. Dagen avslutades med en återresa med Kungsö till Stenpiren och förhoppningen är att de vet betydligt mer om sjöfartens utbildningar, yrken och karriärvägar än när de kom.

– Vi är mycket glada för samarbetet med arrangörerna av Donsö Shipping Meet. Det möjliggör att studie- och yrkesvägledarna får uppleva den unika miljön på Donsö, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Han fortsätter:

– I vår nyligen utkomna rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen”, fastslår vi att branschen under kommande tre år behöver rekrytera 2 200 personer. För att vi ska nå fram behövs krafttag för att lösa rekryteringsfrågan. Att då kunna visa branschens möjligheter på ett sådant här handfast sätt är en viktig insats, samtidigt som vi också behöver skapa fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

Ta del av hela Tempen på sjöfartsbranschen här