Pressmeddelande

Budgetkommentar: Transportsektorn fortsätter jobba för en grön omställning

Pressmeddelande

Under onsdagen presenterade regeringen årets höstbudget. Den innehåller flera viktiga satsningar för en grön omställning av transportsektorn. Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, kommenterar budgeten.

- I en återhållsam budget vad gäller reformutrymme, innehåller budgeten viktiga satsningar för att möta transportsektorns gröna omställning. Inte minst är det förstärkta investeringsstödet för tunga ellastbilar och det nya stödet för lätta ellastbilar välbehövliga och något som vi har efterfrågat länge. Det tillsammans med regeringens satsningar på laddinfrastrukturen är viktiga för att vi ska få fler rena och tysta transporter i framtiden, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

- Vi ser även andra efterlängtade satsningar på landets regionala flygplatser, närmare 20 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildningen samt ökade anslag till underhållet av landets vägar. Med det sagt behöver landets vägar ytterligare 1,7 miljarder per år för att stoppa fortsatt förfall. Regeringen kan samtidigt göra mer för att underlätta hela transportsektorns gröna omställning. Vi hade exempelvis velat se en fortsatt elbusspremie för stadsbussar eftersom det inte finns elbussar för landsortstrafik som uppfyller kraven vid upphandling. Regeringen väljer också att behålla flygskatten. Den saknar koppling till minskade utsläpp och hör likt plastpåseskatten hemma i soppåsen, säger Marcus Dahlsten.