Nyhet

Regler i visselblåsarlagen som börjar tillämpas den 17 december

Nyhet

Medlemsföretag med minst 50 anställda måste senast 17 december 2023 har klart tydliga rutiner för att medarbetare ska kunna rapportera om allvarliga missförhållanden – alltså visselblåsa.

Bakgrunden är EU-direktivet för skydd av visselblåsare från bl a bestraffning. Rapportering ska kunna ske både skriftligt och muntligt. Den som tar emot ärenden behöver vara oberoende, följa upp inom viss tid och fatta beslut om nästa steg i ärendet. Arbetsgivare behöver inte själva ordna hanteringen, externa leverantörer kan anlitas. Alla anställda ska ha tillgång till rapporteringssystemet.

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att ringa vår medlemsrådgivning. Ni som är medlemmar kan redan idag läsa mer om detta på vår hemsida, eller se en film där vår chefsjurist Andreas Modig svarar på frågor om detta.

Läs mer och se film om den nya visselblåsarlagen i Arbetsgivarguiden

Cirkulär om den nya visselblåsarlagen, klicka här för att läsa mer