Nyhet

Arbetsgivare som har betalat avgift till TRR och TSL kan få ersättning från Fora med start den 20 november 2023

Ett av Foras uppdrag är att ansöka om ersättning för arbetsgivare som har betalat avgift till TRR och TSL. Därför har Fora under september ansökt om det från Kammarkollegiet för perioden oktober – december 2022. Kammarkollegiet kommer att betala ut ersättningen till Fora, som i sin tur kommer att betala ut ersättningen till arbetsgivarna. Arbetsgivaren kommer få ett beslutsbrev från Fora med information om bl.a. vilket belopp som kommer att betalas ut några dagar före utbetalningen.

Tidsplanen är att ersättningen betalas ut under v. 47 - v. 50

Bakgrund

I lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd finns bestämmelser om ersättning till arbetsgivare för kostnader som motsvarar avgifter som arbetsgivare har betalat till registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Ersättningen motsvarar högst 0,15 procent av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Mer information

Arbetsgivarna har fått information från Fora under året. Mer information hittar du på www.fora.se/ersattning.