Nyhet

”Det är viktigt att skapa den arbetsplats man vill vara på”

Nyhet

Caroline Hübenette, Jonathan Bannister och Julia Jackson.

Sedan en tid tillbaka pågår Transportföretagens jämställdhetsarbete Framfart, som syftar till att få en bättre balans mellan antalet kvinnor och män i transportsektorns yrken. Ett av de företag som har valt att vara med på den resan är miljöföretaget Ragn-Sells, som på en rad olika sätt nu har implementerat nyvunna kunskaper.

Hos Ragn-Sells lyser flitens lampa med anledning av deras dagliga arbete med att ta hand om avfall och restprodukter runtom i vårt avlånga land, men även på grund av deras engagemang i jämställdhetsarbetet Framfart. Företaget var ett av de första som valde att vara med och satt i den referensgrupp som lade grunden för arbetet, som nu har gått in i skarp fas.

– Vi arbetar i en bransch som i grunden är väldigt homogen samtidigt som vi tror att ju mer mångfald vi har inom företaget ju större framgångar kan vi nå. Från mitt perspektiv handlar det om att mångfald leder till att medarbetarna trivs bättre. Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet och om våra anställda känner sig trygga, sedda och som en del av sitt sammanhang trivs de bättre, berättar Julia Jackson som arbetar som HR Business partner.

Arbetet inom Framfart är en av flera insatser som görs för att Ragn-Sells ska kunna attrahera den kompetens som behövs. Bolaget befinner sig just nu i en omställning där fokuset på cirkulära flöden växer snabbt och det påverkar också rekryteringsbehoven.

– Vi har en långsiktig strategi för vart Ragn-Sells vill som bolag och för att vi ska nå dit måste vissa komponenter komma på plats. Nyckeln till att vi ska lyckas är att vi behöver säkra kompetens framåt. För att göra det måste vi säkerställa att vi är attraktiva och har en hög trivsel bland våra anställda. Samtidigt har vi sett att könsfördelningen är väldigt ojämn på kollektivsidan och att det är en fråga som vi behöver arbeta mer med, säger Caroline Hübenette, HR-chef.

Rekrytering en viktig fråga

Framfart bygger på ett antal moduler där bolagen själva kan välja vilka som passar deras verksamhet. Hos Ragn-Sells har mycket av fokuset legat på rekrytering men också på hur bolaget kommunicerar via exempelvis hemsida, sociala medier och i medarbetarenkäter, och hur anläggningarna runtom i Sverige byggs upp.

– Förutom direktivet som ligger i botten för vårt engagemang jobbar vi med mångfald i alla delar av verksamheten. På samma sätt arbetar vi med Framfart, det är inte ett projekt som lever ett eget liv på sidan om utan vi lägger in det i allt vi gör, berättar Caroline Hübenette.

Våra anställda går hem och pratar med sina familjer som i sin tur tar det vidare. Om man får önska och drömma bidrar vi till att det totalt sett läggs mer fokus på frågan

Hon fortsätter:

– Vi arbetar hela tiden aktivt med vår kultur kring hur vi beter oss mot varandra på vår arbetsplats och även i interaktionen med våra kunder. Vi pratar mycket om bemötande och hur saker uppfattas.

Precis som de flesta bolag som arbetar med transporter och angränsande områden upplever Ragn-Sells att det finns utmaningar kopplat till rekryteringen och att det för vissa yrkeskategorier råder hård konkurrens om arbetskraften. Det gäller inte minst på chaufförssidan. Samtidigt rekryterar bolaget brett, här arbetar exempelvis industridoktorander, produktionsingenjörer och andra nischroller. Oavsett roll tror Julia Jackson att Framfart skapar nytta inte bara för bolaget utan också i en vidare bemärkelse:

– Bara en så enkel sak som att man pratar om de här frågorna gör att det skapas ringar på vattnet. Våra anställda går hem och pratar med sina familjer som i sin tur tar det vidare. Om man får önska och drömma bidrar vi till att det totalt sett läggs mer fokus på frågan.

Nya sätt att arbeta – exempelvis en mångfaldsgrupp

Arbetet har mynnat ut i att Ragn-Sells bland annat skapat en mångfaldsgrupp där ett flertal personer nappade på att vara med. En av dem är Jonathan Bannister, som arbetar som produktionsingenjör vid anläggningen Högbytorp utanför Stockholm.

– Jag arbetar normalt med driftsfrågor så det här är något helt annat men kärnan är oavsett att lösa problem. Det känns roligt att få arbeta med något som inte handlar om teknik och det har så här långt varit väldigt lärorikt.

Jonathan Bannister tyckte att det var en självklarhet att hoppa på mångfaldsgruppen när det dök upp:

– Det är en stor fråga och vi har en utmaning här som vi måste lösa. Det är väldigt viktigt att vara med och skapa den arbetsplats man vill vara på.

Han upplever också att responsen bland kollegor varit mycket positiv:

– I början var det mycket spontana frågor ”varför gör ni det här, vad kommer du att göra?”. Det fanns mycket nyfikenhet och då fick jag vara med och förklara vad mångfald är och vad syftet är. Det är också lite av utmaningen, det pratas så mycket om mångfald i samhället att det inte alltid är tydligt vad begreppet egentligen innebär.

Även Caroline Hübenette beskriver att den respons de har fått har varit väldigt positiv och att arbetet med Framfart har bidragit till resan framåt.

– Framfart har hjälpt oss med ramar och verktyg som varit ett bra stöd när vi jobbat med frågan ute i organisationen. Jag skulle säga att vi har gjort en liten resa här. När mångfald diskuteras skapar det en långsiktig förändring som redan har stärkt oss och gett många nya perspektiv.