Nyhet

Sveriges Hamnar deltar i frivillig medling

Nyhet

Transportföretagen och Sveriges Hamnar har tackat ja till frivillig medling med hjälp av Medlingsinstitutet. Bakgrunden är att Sveriges Hamnar sade upp andrahandsavtalet med Hamnarbetarförbundet som slutade att gälla den 19 maj.

Efter att Transportarbetareförbundets förstahandsavtal tecknades för tre veckor sedan har samtal pågått mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Trots att arbetsgivarna har föreslagit ett balanserat avtal i linje med märket och som LO-kollektivet har godkänt, så har Hamnarbetarförbundet tackat nej till det föreslagna avtalet. Andrahandsavtalet sades därför upp den 11 maj och slutade att gälla den 19 maj.

Efter att Transportföretagen sade upp andrahandsavtalet har Hamnarbetarförbundet ställt en fråga om Transportföretagen och Sveriges Hamnar önskar delta i en så kallad frivillig medling, med hjälp av Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet har ett uppdrag att enligt lag medla när någon har varslat, men de har också ett uppdrag att stötta med frivillig medling. Detta kan ske när det tas gemensamma initiativ till medling för att undvika varsel om stridsåtgärder.

- Uppgörelsen om ett nytt förstahandsavtal träffades efter tuffa förhandlingar med Transportarbetareförbundet och håller sig till märket som satts inom industrins förhandlingar. Det finns förstås inget utrymme att ändra på något i ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Men vi har stor respekt för Medlingsinstitutets uppdrag och vi välkomnar möjligheten att hitta en väg framåt, säger Johan Grauers, förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

- Att erbjuda ett andrahandsavtal som är likalydande med förstahandsavtalet är inget nytt. Hamnarbetarförbundet har haft ett sådant sedan 2019. Erbjudandet till Hamnarbetarförbundet kvarstår att göra likadant för ytterligare en avtalsperiod, säger Johan Grauers.

Trots att Hamnarbetarförbundet inte har ett eget avtal omfattas deras medlemmar precis som tidigare av kollektivavtal, nämligen Transportarbetareförbundets Hamn- och stuveriavtal.

Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Uppsägningen påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna och det är mycket viktigt att betona detta.
Johan Grauers
Johan Grauers Förhandlingschef Sveriges Hamnar