Nyhet

Svenskt-finskt samarbete i EU om fordonsvikter och dimensioner

Nyhet

Transportföretagen och den finska systerorganisationen FinMobility samarrangerade i slutet av april ett seminarium i Bryssel inför det kommande förslaget till omarbetat vikt- och dimensionsdirektiv. Det är en viktig fråga för såväl ökad hållbarhet som bibehållen konkurrenskraft.

Transportföretagen och den finska systerorganisationen FinMobility samarrangerade i slutet av april ett seminarium gällande vikt- och dimensionsdirektivet. Bakgrunden till initiativet är att EU-kommissionen står i begrepp att skriva en revidering som ska läggas fram den 21 juni.

– I dag finns ett 40 tons-tak gällande gränsöverskridande transporter inom EU. Det finns två bestämmelser i det här direktivet som tillåter att man nationellt får ha större och tyngre fordon, som vi vill ha kvar. Vi vill också ha inskriven en uttrycklig överenskommelse som tolererar de tyngre och längre transporterna över gränserna utan att det krävs en bilateral överenskommelse. Det ska gälla mellan de länder som nationellt tillåter tyngre och större fordon och är inget som ska påtvingas någon annan, säger Maria Lindh, Näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter, Transportföretagen.

Det är synnerligen viktigt att förslaget inte begränsar möjligheterna
Håkan Nilsson
Håkan Nilsson Branschchef Transportindustriförbundet

Håkan Nilsson, branschchef för Transportindustriförbundet, ett förbund inom Transportföretagen, medverkade i seminariet. Förbundet är mycket engagerade i frågan och har länge följt den:

– Det är synnerligen viktigt att förslaget inte begränsar möjligheterna för medlemsstater att, nationellt och gränsöverskridande mellan medlemsstater som är överens om det, tillåta fordonskombinationer som går utöver det som blir minstagränserna inom EU samt att möjligheterna till större och längre fordon inte heller begränsas av att kopplas till viss teknologi eller till specifika transportslagskombinationer, säger Håkan Nilsson.

Maria Lindh understryker också det sistnämnda:

– Det är viktigt att man inte begränsar transporterna till exempelvis nollutsläppsfordon. Vårt resonemang är att längre och tyngre transporter bidrar till bättre hållbarhet genom att antalet transporter minskar. Det leder också till bättre ekonomisk effektivitet, bidrar till ökad trafiksäkerhet och kan även positivt bidra till att minska förarbristen.

Medverkande i seminariet var, från vänster till höger på bilden:

Ewa Ptaszynska (EU-kommissionen, DG MOVE)

Nicolette van der Jagt (Head of CLECAT’s Permanent Secretariat in Brussels)

Petteri Nurmi (DB Schenker, CEO, Cluster Nordics at Schenker)

Petri Murto (Director, Expert Services for Finnish Transport and Logistics, SKAL)

Otto Lahti (Chief Advisor on road transport and high-capacity vehicles at the Finnish Transport and Communications Agency Traficom)

Pasi Moisio CEO FinMobility

Elsi Katainen (Europaparlamentariker, Renew Finland) – medvärd till seminariet

Erik Bergkvist (Europaparlamentariker, S&D Sweden) – medvärd till seminariet

Håkan Nilsson (Branschchef Transportindustriförbundet, en del av Transportföretagen)

Kenneth Natanaelsson (Strategic planner and responsible for the deployment of Heavier and Longer vehicles at Trafikverket)

Lena Larsson (Senior Expert on High-Capacity Transport at Volvo)

Marc Billiet (leads EU Goods Transport at IRUs Permanent Delegation to the EU in Brussels)