Nyhet

Regeringens sänkta reduktionsplikt kräver kraftigt ökad elektrifiering

Nyhet

I dag presenterade regeringen förslaget om förändring av den s.k. reduktionsplikten, den lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten är kritisk.

Regeringens förslag innebär i korthet att reduktionsplikten sänks till sex procent för både bensin och diesel nästa år. Transportföretagen har sett med oro på utvecklingen och har länge efterfrågat en broms och nystart av reduktionsplikten. 

- En förändring är helt nödvändig, men vi anser att regeringen går för långt med en sänkning av nivån till 6 procent. Vi anser också att det är anmärkningsvärt att regeringen inte signalerar hur utvecklingen ska se ut efter mandatperioden. I en så viktig fråga som den gröna omställningen behöver transportsektorn tydliga och långsiktiga spelregler, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

- Transportföretagen har i dialog med regeringen presenterat beräkningar av vilka nivåer som krävs för att Sverige, i första hand, ska klara sina ambitiösa krav och åtaganden gentemot EU. Beräkningarna visar att regeringen kunde ha återgått till de nivåer som gällde när reduktionsplikten infördes och att en framtida utvecklingen mer tar hänsyn till verkliga förutsättningarna för exempelvis utbudet av biobränsle, fortsätter Dahlsten.

Transportföretagens medlemmar arbetar aktivt med alla aspekter av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig. Transportsektorn är mitt uppe i omställningen och är dedikerad att nå våra gemensamt nationella uppställda mål till år 2045 och de ambitiösa klimatmålen från EU.

- Biodrivmedel kommer spela en roll i omställningen men givet den relativt låga nivån reduktionsplikten som regeringen presenterar idag finns det ännu starkare skäl att ytterligare snabba på elektrifieringen.

- För att transportsektorn ska klara av den gröna omställningen och bibehålla sin konkurrenskraft måste regeringen nu presentera inköpsstöd för elektriska tunga och lätta lastbilar och laddinfrastruktur. Utöver detta måste elproduktionen öka och elnäten stärkas och byggas ut, säger Marcus Dahlsten i en avslutande kommentar.

Sedan tidigare har Transportföretagen presenterat en rapport om att 70-procentsmålet till 2030 är inom räckhåll om regeringen satsar på rätt styrmedel. Rapporten understryker också varför det behövs lånsiktiga och tydliga spelregler för branschen.

Läs hela rapporten "Vägen till en fossilfri fordonstrafik" här.