Pressmeddelande

Nytt avtal träffat mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet

Pressmeddelande

Parterna enades den 10 maj 2023 om att teckna ett nytt kollektivavtal för tiden den 1 juni 2023—31 maj. Avtalet avser taxitelefonister anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag. Avtalet landade på ”märket” där nivån är 7,4 % (4,1 % 2023 och 3,3 % 2024).

- Nu har vi tecknat ett avtal på ”märket vilket skapar stabila villkor för hela branschen. Vi omförhandlar ett stort antal kollektivavtal samtidigt som vi och Sverige står inför en väldigt osäker ekonomisk situation, då är det bra att vi som arbetsgivar- och branschorganisation och våra motparter tänker långsiktigt och följer industriavtalet, säger Annika Nordin, förhandlingschef tillika avdelningschef för Arbetsgivarservice och juridik på Transportföretagen.