Pressmeddelande

Nu föreslås äntligen förändrade kör- och vilotider för beställningstrafik

Pressmeddelande

Idag presenterade slutligen EU-kommissionen sitt förslag om förändrade kör- och vilotider för tillfällig busstrafik, det som till vardags kallas turist- och beställningstrafik. Förslaget innehåller tre förslag på förändringar som välkomnas av branschen.

- Bussbranschen har i många år argumenterat för att det är orimligt att regelverken för buss- och godstrafik är i princip identiska, trots att verksamheterna ser så olika ut. Det skiljer sig också mycket inom busstrafikens segment, där turist- och beställningstrafikens förutsättningar med stora variationer över säsong och i karaktär på köruppdragen när det kommer till längd på resorna och hur stor del av arbetstiden som är körtid. De föreslagna förändringarna är ett stort steg i rätt riktning, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Konkret så handlar den första förändringen om att ge större flexibilitet i hur förarens raster under arbetsdagen kan delas upp, utan att förändra den tid som föraren har rätt till. Idag finns det bara ett sätt att dela upp rasten och nu föreslås att det ska kunna göras på fler sätt. Den andra förändringen handlar om att föraren ska kunna skjuta upp sin viloperiod maximalt en gång under en längre resa – olika länge beroende på hur mycket körtid det varit tidigare under dagen. Den tredje förändringen är en utvidgning av en regel som finns för internationella bussresor, där en förare kan köra upp till tolv dagar i sträck om det är ett sammanhängande uppdrag. Den regeln föreslås nu också gälla resor som går inom ett land.

- Alla förändringar ligger i linje med vad vi har velat ha. Det ska poängteras att förändringarna inte förändrar mängden rast eller vila som förarna har rätt till, och inte heller hur länge de får köra. Hela syftet med ett gemensamt kör- och vilotidsregelverk är att skapa sund konkurrens, högre trafiksäkerhet och en bra arbetsmiljö för förarna. Vi vet att nuvarande regelverk i vissa fall skapat onödig stress hos förarna och att ge en större flexibilitet i vissa fall gör att de kan göra ett bättre jobb för gästerna, avslutar Anna Grönlund.

Förslaget ska nu behandlas vidare inom EU:s institutioner. Förändringarna föreslås inte gälla för linjelagd busstrafik.

Läs nyheten från EU-kommissionen: https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/road-transport-commission-proposes-adapt-rules-driving-and-rest-times-drivers-occasional-bus-and-2023-05-24_en