Nyhet

Hon fixade vägarna på egen hand

Nyhet

Jessica Bodin, operativ chef på Märsta Förenade, fick tre hektiska dagar för att få rätsida på bärighetsklasserna på vägarna.
Foto: Privat 

När vägen ner till grustäkten plötsligt förvandlades till en BK 2 väg såg de ingen annan utväg än att ta saken i egna händer. Märsta Förenade är endast ett av många företag i åkerinäringen som drabbats när Trafikverket sett över den nationella vägdatabasen.

Jessica Bodin, operativ chef på Märsta Förenade, beskriver inlevelsefullt paniken som spred sig när de plötsligt en dag upptäckte  att vägen ner till grustäkten hade förvandlats till en BK 2 väg.

Katastrof.

-Hur skulle vi agera? Det är ju helt omöjligt för oss att köra med dubbelt så många lastbilar. Var skulle vi få dem ifrån?

Märsta Förenade norr om Stockholm är en tung spelare i åkerinäringen, om ordvitsen tillåts. De transporterar nämligen sten och grus, tunga grejer. Till exempel stenmassor från bygget av Förbifart Stockholm. Det blir många miljoner ton stenmassor.

Jessica Bodin ringde Huddinge kommun. Det hade varit personalbyte och efter många om och men fick hon tag på trafikingenjören, som var ny på jobbet.

-Han förstod ju att något blivit fel och hänvisade mig till Trafikverket.

När Jessica Bodin förstod vad det hela handlade om, kommunerna hade inte skickat in föreskrifter för vägarna till Trafikverket(läs faktarutan nedan, red:s anm), så insåg hon att skulle något hända fick hon göra det själv. Jessica Bodin var frustrerad men förvandlade frustrationen till handlingskraft. Den som någon gång har kontaktat sin kommun vet att det inte är det lättaste:

-Det är otroligt svårt att få tag på rätt person, det står inga telefonnummer till enskilda handläggare eller andra kontaktuppgifter utan man får gå via växeln. När man väl kommer fram är det inte alls säkert att den som tar emot vet vad det handlar om.

Det tog tre dagar, sedan hade alla kommuner hon kontaktat responderat.  Huddinge kommun valde att ge en skriftlig dispens, Ekerö hade bett om uppskov och Sollentuna blev tvungna att söka dispens. Lidingö och Värmdö agerade snabbt och hade skickat in föreskrifter. Nu väntar Märsta Förenade bara svar från Botkyrka kommun, från vilka de fått positiva signaler, sedan har frågan löst sig.

Även om hon fick göra allt jobbet själv har hon haft en mycket god dialog med Trafikverket. Trafikverket tog itu med frågan för ett och ett halvt år sedan, att få kommunerna att göra rätt, men på ett och ett halvt år har det uppenbarligen inte hänt något. När Märsta Förenade och Jessica Bodin tog itu med saken så fixades det på tre dagar.

Vad hade hänt om du inte lyckats?

-Det hade varit katastrofalt. Transportsektorn är redan utsatt. Vi har svårt att hitta förare, vi har hög inflation, kostnaderna för att driva åkeriföretag är idag högre än för några år sedan, det är långa leveranstider på nya lastbilar. Sätt detta sedan i relation till att om vi endast fick lasta hälften så mycket på varje lastbil, så förstår du vad det hade betytt.

-Dessutom är omställningen vår viktigaste fråga. Vi strävar efter att minska våra utsläpp och bli effektivare och effektivare. Det här hade inneburit raka motsatsen.

Så att bara sitta och vänta och hoppas på att det skulle lösa sig var helt enkelt inget alternativ.

-Nej, det måste bli rätt, det fanns inget logiskt i det här, inget alls. Jag bara ställde mig själv frågan; hur i helskotta gör vi det här på bästa sättet?

Fakta Nationella vägdatabasen och omklassningen– vad är det som har hänt?

Den nationella vägdatabasen, NVDB, betraktas som en av samhällets grunddatabaser och omfattar ett referensvägnät och en stor mängd data kopplade till vägnätet. Den innehåller till exempel alla Sveriges bilvägar, gator, cykelvägar samt en delmängd av gångvägarna. Den används till exempel av åkerinäringen för att se vilken bärighetsklass det är på vägarna.

När Trafikverket 2019 genomförde en kvalitetskontroll på informationen i NVDB upptäcktes felaktigheter när det gäller bärigheten. Om en kommunal väg har BK1 måste det finnas trafikföreskrift i Svensk Trafikföreskriftssamling, STFS. Det kallas att det måste speglas i STFS. Det visade sig att detta saknades i många fall för många kommunala vägar.

Det är nämligen så att den generella trafikregeln säger att alla allmänna vägar (statliga och kommunala) har bärighetsklass 1(BK1) och övriga kommunala vägar har bärighetsklass 2(BK 2). Alla statliga vägar är allmänna vägar. Om undantag görs för en kommunal väg och den klassas som BK1 måste det sålunda finnas föreskrifter i STFS eller om det är en allmän väg så ska man meddela Trafikverket.

Om en väg är angiven som BK1 i NVDB men inte speglas i STFS så måste kommunen skicka in föreskrift till STFS. Görs inte detta klassas vägen som BK2. Och det är alltså detta som skett och som till exempel drabbade Märsta Förenade.

Dessa kommuner är klara: Klara kommuner (nvdb.se)