Pressmeddelande

Branschrekommendationer är vägen till en lönsammare kollektivtrafik

Pressmeddelande

Branschens gemensamma rekommendationer för upphandlingar används i ökad utsträckning inom den offentligt upphandlade kollektivtrafiken, det visar årets rapport om den upphandlad busstrafiken. Men mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i regionerna behöver fler offentliga upphandlare av kollektivtrafik använda branschrekommendationerna i sina kommande upphandlingar för att få mer kollektivtrafik för pengarna.

- Att branschrekommendationerna används visar vilken nytta de ger. Genom att till exempel använda branschens rekommenderade index som tar hänsyn till den faktiska konstandsutvecklingen minskar företagens risker med avtalet, vilket innebär att företagen inte behöver gardera sig genom att lägga dyrare anbud, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag. 

Sveriges Bussföretag följer årligen upp hur upphandlingar av regional busstrafik genomförts och hur väl de följer branschens gemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens avtalskommitté, KolllA. I KollA finns representanter för såväl trafikföretag som offentliga upphandlare.  

Östgötatrafiken föredöme i årets rapport 

I årets rapport, som är en genomgång av regionala upphandlingar av busstrafik 2022, kan vi se en uppstickare värd att lyfta fram. Det är Östgötatrafiken, som tidigare inte har följt rekommendationerna avseende upphandlad busstrafik fullt ut. Men som i upphandlingen Västra Östergötland visar att de med väl genomarbetade upphandlingsdokument, tydlig återkoppling i frågor och svar och en lättförståelig ersättningsmodell följer branschen rekommendationer väl.  

Kostnadsökningar en bromskloss 

Nu har resandet sakta börjat återhämta sig efter pandemin. Samtidigt har kollektivtrafiken stora kostnadsökningar att hantera i form av energi- och drivmedelspriser och andra kostnadsökningar.  

- Nu måste regionerna använda kollektivtrafikens pengar smart. Fortsatt framtida finansiering för en robust kollektivtrafik är för våra många nyvalda politiker runt om i landet är en ödesfråga för att klara samhällets mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Annars är risken att kollektivtrafikens utbud minskas och det vet vi innebär att resenärer väljer bort klimatsmart kollektivtrafik, vilket i förlängningen hotar våra transport- och klimatpolitiska mål. Här är de branschgemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté viktiga verktyg, säger Anna Grönlund.  

I samband med rapportsläpp idag den 31 maj kl. 8.00 sänds ett webbinarium, som kommer att kunna ses i efterhand här på www.sverigesbussforetag.se  

Läs rapport