Nyhet

Transportföretagen vinner ny AD-dom

Nyhet

Transportföretagen har vunnit ännu en framgång i Arbetsdomstolen innan julhelgerna, denna gång avseende tolkningen och tillämpningen av 38 § MBL, AD 2022 nr 59.

- Att kunna vara till nytta för medlemsföretagen är förstås mycket tillfredställande och nu har vi för andra gången på kort tid fått möjlighet att lägga fram vår sak och få den prövad på ett positivt sätt. Det stärker oss också i vårt arbete med processer där vi blir trygga och skarpa i vårt tänk, säger Andreas Modig, chefsjurist på Transportföretagen.

I kort sammanfattning rörde tvisten om en arbetsgivare/beställare som redan förhandlat enligt 38 § MBL inför anlitandet av en entreprenör för att utföra viss verksamhet hos arbetsgivaren/beställaren varit skyldig att på nytt förhandla enligt samma lagrum när det skedde ett underentreprenörsbyte – alltså att entreprenören, som anlitade en underentreprenör för bemanningen av uppdraget, beslutade att anlita en ny underentreprenör för bemanningen.

Det är bra både för våra medlemsföretag och för näringslivet i stort att detta klargörs.

I normalfallet anlitas inte underentreprenören för att utföra arbete för arbetsgivarens/beställarens räkning, utan för huvudentreprenörens räkning. Det är också i normalfallet huvudentreprenören som fattar beslut om byte om bemanningsbolag för utförande av sitt uppdrag. I normalfallet kan huvudentreprenören således inte anses handla för arbetsgivarens/beställarens räkning. De särskilda förutsättningar som kan förändra denna bedömning i fall med ett moderbolag i ett kommissionärförhållande när dotterbolaget varit den som anlitat arbetskraften i fråga, liksom i ett koncernförhållande, förelåg inte i detta mål.

Andreas Modig, chefsjurist på Transportföretagen är nöjd med utgången där Arbetsdomstolen med hänsyn till fakta fann att det inte funnits någon skyldighet för arbetsgivaren/beställaren att förhandla enligt 38 § MBL inför huvudentreprenörens byte av underentreprenör.

- Det är bra både för våra medlemsföretag och för näringslivet i stort att detta klargörs. Vi behöver konkurrenskraftiga företag och då är det förstås av stor vikt att regelverket är tydligt, säger Andreas Modig.