Nyhet

Positivt besked visar på möjligheten att expandera utbildningsplatser inom yrkeshögskolan

Nyhet

I dag lämnade MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, besked om vilka ansökningar som beviljas i ansökningsomgången 2022 och som därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2023.

Det gäller program som omfattar minst 100 poäng och som tilldelas statsbidrag. Totalt handlar det om 35 000 utbildningsplatser. Vi konstaterar att inom utbildningsområdet för transportnäringen, som heter Transporttjänster, blev totalt 13 av 24 inskickade ansökningar beviljade, eller 54 procent. Det kan jämföras med 35 procent av ansökningarna som helhet. Värt att uppmärksamma är också att 4 av 10 utbildningsplatser är på distans. 

– Vi ser positivt på dagens besked och tar med oss möjligheten att i framtiden ytterligare öka antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som är riktade till transportsektorn. Vi kommer fortsätta att arbeta med frågan då den är viktig för att tillfredsställa behovet av arbetskraft med eftergymnasial kompetens, kommenterar Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.