Nyhet

Lärdomar av företagsstöd under kriser

Nyhet

Flyget tillhörde de branscher som kom först in i pandemin och sist ut. 

Tillväxtanalys har analyserat de stöd som fanns under pandemin och presenterade igår sju olika policyförslag inför framtida kriser. Ett förslag var att i framtiden ska eventuella nya stödformer hanteras av resursstarka och erfarna myndigheter, något som Transportföretagen understryker.

De olika stöden som Tillväxtanalys utvärderat är skatteanståndet, korttidsarbete, nedsättning av arbetsgivaravgifter och omställningsstödet.

Tillväxtanalys konstaterar att de statliga stöden till näringslivet påverkade sysselsättningen positivt och bidrog till att antalet konkurser minskade. Men att alla branscher inte hade lika möjligheter att söka och ta del av stöden. Generellt uppfattar företagarna att administrationsprocessen för stödutbetalningarna har varit alltför krånglig med långa handläggningstider.

Tillväxtanalys lämnar sju policyrekommendationer:

  • Begränsa i möjligaste mån korttidsstödet till ekonomiska krisers nedgångsfaser
  • Undvik generella nedsättningar av arbetsgivaravgifter om det huvudsakliga syftet med stödet är att bromsa nedgången på arbetsmarknaden
  • Om politiken vill prioritera likvärdig stödtillgång behöver flera av stöden en reviderad utformning
  • Låt framtida eventuella nya stödformer administreras av resursstarka och erfarna myndigheter
  • Begränsa antalet stödformer
  • Beakta från början att olika företagsformer behöver olika stödformer
  • Överväg framtida snabbspår för stödutbetalningar


-Det är bra att stöden utvärderas och det kommer förslag till framtida kriser, säger Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Transportsektorn, särskilt persontransporterna drabbades tidigt i pandemin med inställda flyg till Asien och vi sade tidigt att transportsektorn skulle vara först in och sist ut ur krisen. När restriktioner och rekommendationer kraftigt begränsade människor möjlighet att resa stod många av våra medlemsföretag med stora omsättningsfall, i vissa fall på över 90 procent. Vissa segment har fortfarande inte återhämtat sig.

Susanne Karlsson framhåller att Transportföretagen var tidigt ute och påtalade behovet av ett omsättningsstöd, likt det Danmark snabbt tog fram, för de livskraftiga företag vars verksamhet behövde pausas under pandemin. De svenska stöden var värdefulla, men kantades av snåriga och retroaktiva besked följt av långa handläggningstider hos myndigheterna anser Transportföretagen. Det var också flera olika myndigheter inblandade i flera olika typer av stöd.

-Vi delar Tillväxtanalys slutsats att stöden påverkade sysselsättningen positivt och bidrog till att antalet konkurser minskade. Förhoppningsvis dröjer det länge innan det blir en så omfattande kris likt pandemin i världen och de stödpaket som togs fram under pandemin bör vara begränsat till extraordinära kriser. 

Tillväxtanalys policyrekommendationer är linje med vad transportsektorn och Transportföretagen efterfrågat:

-Jag tänker särskilt på att eventuella nya stödformer administreras av resursstarka och erfarna myndigheter, säger Susanne Karlsson. Det är ingen hemlighet att den röra som uppstod när Tillväxtverket skulle ta över ett nytt område och hantera korttidsstödet under brinnande kris så blev det minst sagt rörigt. Även behovet av snabbspår för stödutbetalningar är viktigt. Om syftet är att rädda livskraftiga företag så behöver beslut tas så fort som möjligt och utbetalningar kan inte dröja som det gjorde med perioder av korttidsstöd och omställningsstöd.

Här kan ni läsa mer om Tillväxtanalys rapport.

https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2023-01-17-foretagsstod-under-pandemin---lardomar-infor-framtida-kriser.html