Nyhet

Elektrifierade transporter behöver justerade kör- och vilotidsregler

Nyhet

Transportföretagen uppmärksammar EU-kommissionen m fl på att det krävs förändringar i kör- och vilotidsregelverket för att inte förhindra elektrifieringen av lastbilstransporterna. 

För att elektrifiera transporterna krävs det tillgång på el och laddinfrastruktur. Vad många kanske inte har tänkt på är att kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken måste justeras. Transportföretagen har tillsammans med Mobility Sweden tagit fram förslag till förändringar av regelverket. 

Dagens kör- och vilotidsregler är utformade för en transportsektor där förbränningsmotorn är den klart dominerande. Men i takt med att transporterna elektrifieras kan förarna hamna i situationer där de tvingas bli olagliga.

En förare får enligt dagens regelverk köra i maximalt 4 timmar och 30 minuter innan denne ska ta rast. Men kör föraren en elektrisk lastbil kan han eller hon ibland behöva köra lite längre för att komma till nästa laddstation för att inte schemat ska spricka. Därför föreslår Transportföretagen och Mobility Sweden att förutsatt att inte trafiksäkerheten hotas ska föraren få köra till nästa laddstation även om körtiden innan rast överskrids.

De föreslår även att föraren vid behov måste kunna avbryta pågående rast i det fall laddningen av fordonet kräver att föraren agerar. Den avbrutna rasten ska återupptas efter avbrott tills föraren fått sin fulla rast.

-Vi föreslår även att en förare måste kunna avbryta en pågående dygnsvila på samma sätt som gäller för på- och avkörning av färja och tåg, säger Maria Lindh, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Skälet till detta är att ett fordon som laddas i samband med dygnsvila inte ska blockera laddplatsen då fordonet är fulladdat.

-Vi tycker ju att det är ganska självklart egentligen men dagens regelverk skulle inte tillåta det. Det är viktigt att regelverket inte sätter käppar i hjulen eller försvårar en elektrifiering av lastbilstransporterna.

Läs Transportföretagens och Mobility Swedens förslag till förordningsändringar här>>>