Nyhet

Vägar i fokus den 22 mars

Nyhet

Den 22 mars är det dags för Vägforum 2023 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i Stockholm. Konferensen inleds av infrastrukturminister Andreas Carlson.

Det var 2019 som Transportföretagen tog över ansvaret för konferensen Vintervägforum som i nästan 50 år arrangerats av Transporttekniska föreningen, en förening som lades ner 2019.

I år byter Transportföretagen namn på konferensen till Vägforum.

-Vi gör det för att signalera att den inte enbart behandlar vinterväghållningsfrågor, säger Anders Josephsson, projektledare för konferensen på Transportföretagen. Vi tycker att det finns ett behov av ett forum där det diskuteras väginfrastruktur och vägtransporter.

Konferensen innehåller flera högaktuella ämnen.

Transportsektorn har kommit i fokus på ett helt annat sätt än tidigare, på grund av klimatfrågan och behovet av att ställa om transportsektorn. Transportföretagen har gett Per Kågeson, en av Sveriges ledande forskare kring styrmedel inom klimatpolitiken, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nå en fossilfri vägtrafik. Per Kågeson medverkar på Vägforum och presenterar huvuddragen i sin analys. Efter Per Kågesons presentation är det en högaktuell politisk debatt mellan riksdagsledamöter från både regerings- och oppositionspartierna.

Förutom klimatfrågan kommer digitaliseringen och elektrifieringen förändra transportsektorn. Olof Johansson, programchef för en digitaliserad transportsektor på Trafikverket, spanar några år framåt i tiden. Vi kollar också med Marcus Thomasfolk, Volkswagen, och Johan Söderberg, Circle K, hur de förbereder sig för elektrifieringen.

Och det här med geofencing, att till exempel via GPS styra fordonens hastigheter, kan det vara något? Nu testas för första gången geofencing i landsbygd, ett projekt med SCA och Trafikverket. Rickard Ferm, vd för Fermgruppen, kör åt SCA och han medverkar på konferensen tillsammans med Jan Lindgren, Trafikverket, för att berätta om deras erfarenheter så här långt.  

Naturligtvis finns vinterväghållningen också med i programmet. Bland annat så intervjuas Christer Svensson, Wettern Logistik, som kört vinterväghållning sedan 1984 och oroar sig över att stoltheten i yrket håller på att försvinna och att det blir allt svårare att hitta åkerier och förare som vill ägna sig åt att ploga våra vägar.

Just i år är konferensen kostnadsfri för att fira att det är femtionde året som den arrangeras.

Anmäl dig via den här länken(klicka på Välj tillfälle och boka)

Infrastrukturminister Andreas Carlson medverkar på Vägforum 2023.

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet