Nyhet

EU-kommissionen föreslår skärpta utsläppskrav för stadsbussar och tunga lastbilar

Nyhet

EU – kommissionen föreslår nollemissions krav för nya stadsbussar år 2030 och krav på 90 procents utsläppsminskning på tunga lastbilar år 2040.

Igår presenterade EU-kommissionen nya utsläppskrav vid försäljning av nya bussar och lastbilar inom EU. Det är tuffa krav EU-kommissionen presenterar. Från och med 2030 skärps utsläppskraven med 45 procent vid försäljning av nya tunga lastbilar, med 65 procent från 2035 och från och med 2040 skärps utsläppskraven med 90 %  jämfört med 2019.

När det gäller bussar går EU-kommissionen ännu hårdare fram. Från och med 2030 ska alla nya stadsbussar vara noll-emissionsfordon, vilket i praktiken innebär elektriska eller bränslecellsbussar.

EU-kommissionen skriver att vägtransportsektorn svarar för en femtedel av växthusgasutsläppen inom EU och att utsläppen ökar.  Enligt kommissionen gynnar skärpta utsläppskrav transportföretagen, företag som ofta är små eller medelstora. Genom att kraven ställs på tillverkarna menar kommissionen att transportföretagen får tillgång till mer energieffektiva fordon. Kommissionen menar också att genom hårdare utsläppskrav triggas tillverkarna att öka utbudet av noll-emissionsfordon så att kunderna kan få tillgång till mer prismässigt överkomliga fordon och också fordon med lägre driftskostnader vilket minskar de totala kostnaderna att äga sådana fordon.

Det här ställer krav på medlemsstaterna att skapa trygghet i omställningen. - Många kommer fråga sig om vi kan lita på om det kommer finnas el där den behövs. Nu behöver regeringen intensifiera arbetet med att bygga ut laddinfrastrukturen och garantera elförsörjningen, kommenterar Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen, som också oroas sig över vad det här betyder för långsiktigheten för biodrivmedelsproducenterna: 

- Precis som det är viktigt att trygga elförsörjningen så måste beslutsfattarna skapa långsiktighet för biodrivmedel. För det kommer fortsätta att spela en avgörande roll för omställningen under många år framöver. 

 

Från och med 2040 ska nya lastbilar som säljs inom EU ha 90 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med 2019 föreslår EU-kommissionen.