Nyhet

Ny varselinvändning angående avfallshantering på Teslas bilverkstäder

Nyhet

Den 19 december skickade Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) en ny varselinvändning till Svenska Transportarbetareförbundet. BA:s kritik är att varslet är otydligt och i sin helhet svårt att förstå.

I förra veckan skickade BA en varselinvändning som ett svar på det varsel som Svenska Transportarbetareförbundet lagt avseende avfallshanteringen på Teslas bilverkstäder. Sedan dess har Transport återkallat sitt varsel och lagt ett nytt varsel. Även detta varsel anser Biltrafikens Arbetsgivareförbund vara otydligt. Därför har man nu skickat in en ny varselinvändning till Medlingsinstitutet.

- Transportarbetareförbundet har valt att lägga ett varsel som omfattar samtliga drygt 4 500 medlemsföretag som är bundna av antingen Transportavtalet eller Miljöarbetaravtalet. De elva arbetsplatser som anges i varslet är dock hänförliga till TM Sweden AB, som inte är medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Vi anser därför att varslet i sitt innehåll inte uppfyller lagens krav på beskrivning av stridsåtgärdernas omfattning Varslet är oproportionerligt och drabbar företag som inte har med konflikten att göra, säger Annika Nordin, förhandlingschef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 

Det bör poängteras att varslet tar sikte på en verksamhet där arbete utförs på olika platser och åt olika kunder. Det är en stor skillnad från andra verksamheter där arbete utförs på samma plats men åt olika kunder. Eftersom det inte går att av varslet förstå vilka medlemsföretag som omfattas går det inte heller att avgöra om, och i så fall vilka, arbetstagare som deltar i stridsåtgärderna. För företagen går det alltså inte att bedöma om en frånvarande arbetstagare har lagt ner arbetet på grund av varslet eller av någon annan anledning. I praktiken kan företag därmed inte fatta beslut inom ramen för sin arbetsledningsrätt.

Varslet är otydligt eftersom det inte går att utläsa hur medlemsföretagen ska förhålla sig till varslet för att kunna följa det. Som stridsåtgärderna i varslet är utformade riktar de sig mot en potentiell kund till medlemsföretagen. Ett kärl med avfall kan vara blandat genom att det innehåller avfall från flera olika kunder och inte renodlat är från TM Sweden AB. Det framgår inte av varslet hur medlemsföretagen ska förhålla sig till stridsåtgärderna i detta fall.

Svenska Transportarbetareförbundet varsel uppfyller inte heller medbestämmandelagens krav på angivande av stridsåtgärdernas omfattning. I stället har förbundet hållit varslet så generellt att det skulle kunna omfatta alla Biltrafikens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag. Oavsett om ett medlemsföretag i dag omfattas av varslet skulle det potentiellt kunna göra det i morgon givet att bolaget får ett nytt uppdrag. Om stridsåtgärder ändå utlöses i enlighet med varslet kommer rättsliga åtgärder mot Svenska Transportarbetareförbundet att övervägas.