Nyhet

Varselinvändning mot stridsåtgärder avseende avfallshantering på Teslas bilverkstäder

Den 14 december skickade Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) en så kallad varselinvändning till Svenska Transportarbetareförbundet. BA anser att fackets sympativarsel mot avfallshantering på Teslas bilverkstäder är otydligt och svårt att förstå i sin helhet. Varslet bryter även mot medbestämmandelagen, MBL, då det har inkommit för sent i förhållande till när stridsåtgärderna är tänkta att börja verka.

Varslet är otydligt och svårt att förstå både vad gäller vilka medlemsföretag i BA det gäller och hur de medlemsföretagen ska agera utifrån varslet. Bland annat uppges att varslet omfattar samtliga av BAs medlemsföretag som är bundna av Miljöarbetareavtalet. Vilka medlemsföretag som avses går inte att förstå, de arbetsplatser som anges är hänförliga till TM Sweden AB (Tesla). Vidare går det inte att utläsa hur företag ska förhålla sig till de varslade sympatiåtgärderna för att följa dem.

Av MBL framgår att en part som avser att vidta en stridsåtgärd skriftligen ska varsla motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg, så har inte skett i detta fall. BA tog via e-post emot varsel om sympatiåtgärder torsdagen den 14 december vilket är mindre än sju arbetsdagar innan den 24 december.

- Vi på Biltrafikens Arbetsgivareförbund har inte insyn i vilka medlemsföretag som eventuellt utför arbete på de arbetsplatser som anges. Detta tillsammans med att Transport inte uppfyllt varselskyldigheten innebär att vi kommer överväga att vidta rättsliga åtgärder om facket väljer att utlösa stridsåtgärderna i enlighet med varslet, säger Annika Nordin, förhandlingschef på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.