Nyhet

Fortsatt stort rekryteringsbehov av lastbilsförare – utbildningar får inte bli färre

Nyhet

Sveriges åkerier behöver anställa 5 044 lastbilschaufförer under 2024. Det visar Trendindikatorn Åkeri från TYA, ett samarbetsorgan mellan arbetsmarknadens parter inom transportsektorn.

Transportbranschen har länge haft ett stort rekryteringsbehov. TYA:s rapport visar att antalet lastbilschaufförer som behöver rekryteras under det kommande året är fortsatt högt. Rekryteringsbehovet inom åkerinäring har länge varit akut. De senaste 15 åren har hälften av alla åkerier behövt nyrekrytera varje år.

- Trendindikatorn Åkeri visar att behovet av förare fortsatt är mycket stort. Rapporten bekräftar att politiken och ansvariga myndigheter behöver skapa ännu bättre möjligheter för transportbranschen att rekrytera kompetent personal. Det handlar bland annat om att skapa fler utbildningsplatser som leder till jobb som yrkesförare och om att satsa på utbildningskvalitet som motsvarar branschens efterfrågan, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

I sin rapport lyfter TYA frågan om att den förestående dimensioneringen av gymnasieskolan riskerar att baseras på felaktig statistik. Enligt Skolverket finns det 57 000 yrkesverksamma förare i Sverige, men enligt branschen uppgår antalet förare till 125 000. Branschens siffror stöds av Transportstyrelsens uppgifter om antalet yrkeskompetensbevis som utfärdats under de senaste åren. I det här läget är det viktigt att landets regioner och kommuner inte drar ner på transportprogrammets utbildningsplatser då dagens nivåer enbart motsvarar 60 procent av transportsektorns rekryteringsbehov.

- Att det mellan branschen och Skolverket råder en stor skillnad i uppfattningen om antalet yrkesverksamma yrkesförare är djupt oroande givet att en dimensionering av gymnasieskolan står för dörren. Våra analyser pekar dessutom på att behovet av yrkesförare kommer att öka på sikt. Det här är en fråga som vi måste vi komma till rätta med, avslutar Caj Luoma.

Läs hela Trendindikatorn på TYAs hemsida