Nyhet

Energimyndigheten föreslår en kraftig höjning av reduktionsplikten och slopad skattebefrielse

Nyhet

I dag presenterade Energimyndigheten sitt förslag till hur reduktionsplikten ska utvecklas de kommande åren. Myndigheten ger olika alternativ till politiken men de rekommenderar att Sverige övergår till samma dieselkvalitet som används i större delen av Europa, miljöklass 3 – dieseln och att rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

Energimyndighetens huvudförslag innebär att reduktionsnivån för bensin sänks och att reduktionsnivån för diesel höjs till år 2030 jämfört med nuvarande nivåer.

-Det är ett omfattande material som vi nogsamt ska analysera, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen.

- Reduktionsplikten är ett styrmedel som påverkar hela svenska samhället. Energimyndigheten har däremot fortfarande en slagsida mot biodrivmedelsproducenternas förutsättningar. Förutsättningar och konsekvenser för drivmedelsköparna få tyvärr ett mycket litet utrymme.    

- När ett politiskt beslut tas om framtiden för reduktionsplikten behöver Energimyndighetens olika alternativ på utformning av reduktionsplikten ytterligare nagelfaras och konsekvensbedömmas för att utgöra ett fullgott beslutsunderlag, säger Mårten Bergman.      

Transportföretagen anordnar en högaktuell hearing om reduktionsplikten den 22 september klockan 14-15.  

På hearingen kommer Henry Hammarström på Energimyndigheten presentera deras förslag. Förslaget kommer att kommenteras av Johan Söderberg, Fuel Director, Circle K, Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Nesté och John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms Universitet.

Missa inte detta!

Anmäl dig här