Blev Sverige precis världsledande inom grönt flyg?

Förra veckan lanserades vad som får betraktas som en riktig nyhetsbomb inom transportvärlden: Heart Aerospace ska bygga en ny fabrik i Göteborgs-området för att producera ett helt nytt 30-sitsigt flygplan för regional trafik och har samtidigt tagit in nya ägare. Vi ställde några frågor till Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg hos Transportföretagen, kring beslutet.

Förra veckan presenterade Heart Aerospace sin nya flygplanstyp ES-30. Flygplanet bjuder på såväl traditionell eldrift som en hybridlösning för längre räckvidd. Kombinationen av el och hållbara flygbränslen innebär att den här flygplanstypen kan transportera 30 passagerare mer hållbart än någonsin tidigare.

Förutom presentationen av den nya flygplanstypen, som är planerad att driftsättas redan om sex år – dvs. 2028 – presenterades också nya ägare och finansiärer. Detta i form av svenska Saab och kanadensiska Air Canada, där de sistnämnda också placerat en order på 30 flygplan.

Hur betydelsefullt är egentligen beskeden som har lämnats?

–       Det här har alla möjligheter att bli riktigt stort, både som svensk nyindustrisatsning och som en ”game changer” för flyget på kort- och medeldistanser. Nu när även SAAB är med och vi ser ett mycket stort intresse för ES-30, både från våra egna flygbolag och ett minst lika stort intresse i andra länder, menar jag att eventuella frågetecken kring regionalt elflyg nu har suddats ut, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg hos Transportföretagen.

Kan man tala om Sverige som ledande vad gäller tillverkningen av grönt flyg nu?

–       Ja, åtminstone har vi tagit den gula ledartröjan för en del av morgondagens flyg. Vi vet samtidigt att flygets fossilfria omställning inte bara står på ett ben utan flera. Ökad användning av hållbara flygbränslen, byte av framdrivningsteknik till eldrift eller vätgasdrift och operationella effektiviseringar kommer förändra flyget i grunden.

–       Det blir inte bara hållbarare utan mer intressant för framtidens passagerare. Och vi kan göra mycket av detta hemma i Sverige. Vi har råvaror och tekniskt kunnande för att producera hållbara flygbränslen, en otroligt vass elflygplanstillverkare och en mycket kvalificerad flygtillverkningsindustri som bland annat deltar i Airbus utveckling av vätgasflyg. Det är otroligt spännande att Heart väljer Sverige som produktionsland – det sätter oss verkligen på kartan!

Hur kommer det sig att vi i Sverige är så duktiga på att utveckla nya lösningar inom flyget?

–       Vilja, kunskap och rätt förutsättningar. Och talanger med enorm drivkraft. Sverige har alltid legat långt framme när det gäller flyg och flygteknik. Vår flygplanstillverkningsindustri och framåtlutad forskning vid våra universitet har skapat goda förutsättningar för detta. Vi har också högt ställda nationella klimatambitioner samt den fossilfria färdplan som hela den samlade svenska flygindustrin utvecklade tillsammans inom ramen för fossilfritt Sverige, säger Fredrik Kämpfe.

Vi vet sedan länge att flyget är effektivt transportmedel som perfekt passar vårt långsträckta land med gles och utspridd befolkning

Han pekar också på en politik som har vilja att driva mot en ökad elektrifiering:

–       Vi har höga ambitioner när det gäller elektrifieringen av transporterna, bland annat förkroppsligat i regeringens elektrifieringskommission där jag deltar för flygets del. Det är ingen slump att vi ligger långt fram; det är resultatet av många människors långsiktiga arbete, kraft och vilja att göra skillnad på riktigt. Men, för att hålla oss i täten gäller det att hela Sverige och vår nästa regering stöttar framväxten av fossilfritt flyg i Sverige.

Sist men inte minst, vad tror du att veckans besked har för påverkan på vår inhemska, svenska flygmarknad?

–       När alla bitar faller på plats för produktionen av flygplanet och vi dessutom har tagit tag i markinfrastrukturen som behövs för att ES-30 ska kunna användas på vår inrikes- och Nordenmarknad är jag säker på att både befintliga flyglinjer och nya linjer kommer trafikeras med denna klimatmaskin.

–       Vi vet sedan länge att flyget är effektivt transportmedel som perfekt passar vårt långsträckta land med gles och utspridd befolkning och att vi dessutom slipper enorma investeringar i markbaserad infrastruktur eftersom luftens infrastruktur är fri. Jag skulle vilja se en bred satsning nu som engagerar intresserade regioner och kommuner samt statliga aktörer med målet att förbereda flygmarknaden för framtiden. Ett brett projekt med alla som behöver involveras för morgondagens flyg helt enkelt, avslutar Fredrik Kämpfe.