Nyhet

Swecon vill bidra till en mer jämställd bransch med Framfart

Nyhet

Joakim Arndorw och Paula Hernandez, Swecon.

Hos Swecon anläggningsmaskiner har arbetet med Framfart startat på allvar – det initiativ som Transportföretagen lanserade 2021 för att bidra till att transportbranschen ska bli mer jämställd.
– Det handlar om att skruva lite på många små saker och att därigenom göra branschen mer attraktiv för alla sökande, säger Paula Hernandez, Swecon.  

Hos Swecon anläggningsmaskiner pågår höstens arbete som bäst. Företaget är exklusiv och rikstäckande återförsäljare av Volvo Construction Equipment och har just nu bråda dagar. Parallellt med det vanliga, dagliga arbetet pågår också någonting nytt för hösten: arbete utefter Transportföretagens initiativ Framfart.

Framfart lanserades 2021 med målet att hjälpa transportbranschen att bli mer jämställd och att därmed också bredda rekryteringsbasen för branschens många bolag. Initiativet är löpande och innebär bland annat att företagen som deltar får tillgång till en jämställdhetsguide kring olika delar av verksamheten. Swecon har valt att vara en av pionjärerna och är tidigt ute:

–       Historiskt sett är det mest män som arbetar inom vår bransch, vi har haft en väldigt liten andel kvinnor och det vill vi bidra till att göra någonting åt, berättar Paula Hernandez, HR manager hos Swecon.

Det handlar om att skruva lite på många små saker och att därigenom göra branschen mer attraktiv för alla sökande

Exakt hur fördelningen ser ut skiljer mycket för olika yrkesgrupper, berättar hon:

–       Servicetekniker är en jätteviktig målgrupp för oss som vi söker mycket personal inom. Där är andelen kvinnor väldigt låg och där kämpar vi tillsammans med flera olika aktörer för att få fler kvinnor att intressera sig för utbildningarna. Sedan finns det andra yrken inom transportbranschen som har kommit lite längre, till exempel föraryrket inom lastbil. Även när det gäller chefer och platschefer har vi fått in fler kvinnor de senaste åren så utvecklingen går åt rätt håll.

Tanken bakom Framfart är att initiativet ska innebära tips och råd, vägledning och stöd snarare än pekpinnar. Paula Hernandez menar att det på sikt kan bidra till att lyfta blicken inom en rad frågor i rekryteringen:  

–       Jag tror att initiativet bidrar till att skapa en medvetenhet om de här frågorna, det ger oss en hjälp vad gäller könsperspektivet och mångfaldsperspektivet i stort. Det handlar om att skruva lite på många små saker och att därigenom göra branschen mer attraktiv för alla sökande.

Ska vi kunna växa och utveckla vår verksamhet framöver behöver vi också attrahera den andra hälften av befolkningen

Hand i hand med förändringsresa

Att hitta nya sätt att arbeta är i sig inget nytt hos Swecon. Arbetet med Framfart löper parallellt med en annan typ av omställning som redan pågår, berättar Swecons vd Joakim Arndorw:

–       Vi har en ambition att bredda och växa vår affär. Samtidigt går vi också igenom ett teknikskifte från dieseldrift till eldrivet. För att hantera båda de aspekterna måste vi bli fler. Traditionellt är det mest killar som har sökt våra yrken och ska vi kunna växa och utveckla vår verksamhet framöver behöver vi också attrahera den andra hälften av befolkningen.

–       För att kunna göra det tror jag att det är bra att ha verktyg och strukturer för att hantera det här. Projektet har ett antal moduler vi kan använda oss av för att lära, sedan får vi testa oss fram kring vad som fungerar för oss så att vi kan jobba vidare med frågan.

Samtidigt som Swecon vill hitta fler anställda känner de av vad många i branschen gör likt dem: att det är svårt att rekrytera och att konkurrensen därför är knivskarp.

–       Historiskt har vi varit skickliga på att attrahera personal till Swecon. Vi satsar mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda utbildningar, att ha bra utrustning, en god arbetsmiljö och bra villkor. Det handlar om att ta allt det här som är bra och sedan utveckla det vidare så att vi attraherar fler kvinnor, säger Joakim Arndorw.

Paula Hernandez berättar att det till exempel kan handla om hur företaget uttrycker sig vid rekryteringen och i annonser:

–       Vi tittar på hur vi kommunicerar och så skruvar vi på det så att vi använder ett inkluderande språk. Även om jag har varit personalchef i många år finns det alltid mer att lära och det går alltid att bli bättre.

Arbetet med Framfart står just nu i startgroparna, det betyder att initiativet ska implementeras inom verksamheten rent praktiskt. Och den tidiga responsen har varit visat på vind i seglen berättar Joakim Arndorw.

–       Vi hade nyligen en presentation för alla våra chefer och det kändes väldigt positivt, de förstår målbilden och varför vi vill göra det här. Nu ska det bli intressant att se vad vi kan få för effekt när vi kommer i gång på allvar. Vi är några spelare i vår bransch som alla behöver jobba för att göra den attraktiv. Det är något som vi har arbetat med över tid, både vi och våra konkurrenter. Om vi kan göra oss mer attraktiva för en större målgrupp är det något som vi alla har nytta av.

Om initiativet 

Transportföretagens initiativ Framfart syftar till göra branschen mer jämställd och att därigenom bredda transportnäringens rekryteringsbas.

Parollen är: "Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med."

Vill du veta mer om Framfart och hur ditt företag kan bli del av resan? Följ denna länk