Nyhet

Om förändringarna i arbetsrätten

Nyhet

Stora förändringar har gjorts inom arbetsrätten. Förändringar har gjorts i bl.a. Lagen om anställningsskydd (LAS) men också genom det Huvudavtal som tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK respektive LO.

Både förändringarna i lagen och i Huvudavtalet ska tillämpas från och med den 1 oktober 2022. Huvudavtalets regler gäller dock endast på de avtalsområden där både arbetsgivareförbund och fackförbund har anslutit sig till avtalet.

Om du vill läsa mer om hur förändringarna påverkar ditt eller dina kollektivavtalsområden så kan du göra det i våra cirkulär.

Transportföretagen har även genomfört fyra frukostseminarium om de nya reglerna (i Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö). Presentationen från frukostseminariet finner du här.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.