Nyhet

Transportföretagen förhandsvisade näringspolitiskt program för trafikutskottet

Nyhet

Foton: Ryno Quantz

Under onsdagen tog Transportföretagen delar av Riksdagens trafikutskott till Stockholm Norvik Hamn, Sveriges nyaste hamn. På plats gavs också en förhandsvisning av Transportföretagens nya Näringspolitiska program för kommande mandatperiod.

Hållbar utveckling är den absolut viktigaste frågan för den svenska transportnäringens framtid, det fastslog Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen, under mötet med riksdagens trafikutskott på Norviks Hamn utanför Stockholm. Och sjöfarten och hamnarna har också kapacitet att ytterligare stärka omställningen i den svenska transportsektorn i sin roll som intermodala knutpunkter för stora mängder gods.

–       Det vi ser nu i samband med COP27 och som är mycket glädjande är att den svenska transportsektorn ligger väldigt långt fram i omställningen, sade Tina Thorsell.

Samtidigt krävs också en översyn av det beskattnings- och avgiftssystem som råder så att det bättre kan kalibreras för att stödja omställningen:

–       Morgondagens transporter är i hög grad elektrifierade och gröna, de är rena från koldioxidutsläpp och dessutom tysta. Då krävs också andra typer av styrmedel än vad vi har i dag.

Just vilka styrmedel som ska tillämpas och med vilken utformning är en av det nyskrivna näringspolitiska programmets punkter, liksom en hållbar utveckling. Övriga ämnen inkluderar att stärka kompetensförsörjningen till transportsektorn, att bygga ut och värna om Sveriges infrastruktur, en stärkt konkurrenskraft och ett behov av mer proaktivt arbete inom EU.

Utöver presentationen av det näringspolitiska programmet fick deltagarna också en presentation av transportsektorn och dess förutsättningar inför framtiden signerad Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Det gavs även en presentation av Norviks Hamn av Stockholms Hamnars vd Thomas Andersson och deltagarna fick dessutom bekanta sig med Nynäshamns kommun i form av Mikael Persson (L), kommunalråd samt ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Det bjöds inte bara på en förhandstitt på det nya näringspolitiska programmet, åhörarna bjöds också på en inblick i drönarindustrin genom företaget Katla Aero.

–       Vår vision är att göra Sverige dubbelt så snabbt. Alla transporter som sniglar fram i 80-90 ska gå i 180, sade Gustav Borgefalk, vd och medgrundare för Katla Aero.

Sist men inte minst skedde två panelsamtal, det första med fokus på godstransporter. I detta deltog Per Tunell, Group Sustainability & Business Developer hos Wallenius Marine AB, Åsa Granlund, vd AA Logistik samt Claes Sörman, teknisk chef, Eskilstuna Logistikpark och etablering. Och mycket av samtalet kom att kretsa kring hållbarhet:

– Betalningsviljan hos transportköparna finns inte riktigt där ännu men efterfrågan har ökat. De senaste fyra-fem åren har det hänt något väldigt positivt, sade Per Tunell.

Därefter blev det ett panelsamtal kopplat till persontransporter. Deltog gjorde Tomas Byberg, vd Byberg & Nordin, Rikard Steinholtz, Head of public affairs för SAS, samt Dimitrios Nikopoulos, styrelseordförande Taxi Stockholm. Och han hade också medskick att ge till de ansamlade politikerna:

– Jag har två medskick som jag tänker att ni ska få med er redan nu: Det första: man ska inte behöva ha ett körkort i två år för att kunna bli taxichaufför. Nummer två: den offentliga sektorn har ganska låga krav i sina upphandlingar, och tar inte hänsyn till om man gör ett bra jobb inom hållbarhet.