Nyhet

Kraftsamling för innovation stärker Sveriges hamnar

Nyhet

Sveriges hamnar har en central roll i omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vinnova och RISE satsar nu på att samordna och mobilisera aktörer i en sektoröverskridande systemdemonstrator som ska stötta svensk hamnindustri att skapa framtidens konkurrenskraftiga, hållbara hamnar. Satsningen ska exempelvis möjliggöra hållbara energilösningar, sömlösa övergångar mellan olika transportslag och informationsdelning mellan transportaktörer.

Hamnen är en transportnod där nära 90 procent av Sveriges import och export passerar. Både industri och samhälle är beroende av ett konkurrenskraftigt och hållbart import- och exportflöde.

Samtidigt är dagens och morgondagens krav på ett hållbart transportsystem svåra att hantera för enskilda hamnar och enstaka aktörer i och runt hamnen. Vinnova och Rise vill skapa förutsättningar för ökad innovationsförmåga i svensk hamnindustri med en sektoröverskridande systemdemonstrator, där en bredd av aktörer från näringslivet, det offentliga och akademin kan samverka kring lösningar i verklig miljö.

- Hamnar som transportnoder i världen är avgörande för både säkerhet och hållbar omställning. Att RISE tar rollen i att samordna och mobilisera aktörer kring en ambitiös målsättning och med ett systemperspektiv kan få stor betydelse för Sverige, och ligger helt i linje med Vinnovas strategi för hur vi tillsammans kan ta oss an stora samhällsutmaningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

- RISE driver innovation inom hela transportsystemet och att vi nu ytterligare stärker Sveriges förmåga i övergången från sjö till land är helt avgörande för att kunna driva en hållbar utveckling för samtliga hamnar i landet, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Projektet Kraftsamling för den hållbara hamnen leds av RISE med stöd från Vinnova och löper fram till september 2023. Målet är att rigga en långsiktig kraftsamling för att stärka Sveriges hamnar i deras hållbara utveckling.

I projektet kommer RISE driva arbetet med att samla aktörer för att stärka hamnsamverkan, där leverantörerna i transportsystemet kan bidra i att utveckla metodkunskap som förväntas höja kunskapsläget och stärka innovationsförmågan i svensk hamnindustri.

Under projektet kommer behov, utmaningar och lösningar identifieras för att i nästa steg skalas upp och testas i verkliga hamnmiljöer - så kallade systemdemonstratorer. Det kan bland annat vara hållbara energilösningar, sömlösa övergångar mellan olika transportslag och informationsdelning mellan transportaktörer.

- Detta projekt kommer ytterligare förstärka den centrala roll som Sveriges hamnar har i att stödja den omställning som sker mot ett mer fossilfritt transportsystem, säger Marcus Dahlsten, VD för Transportföretagen.

Projektet bygger vidare på resultat från tidigare och pågående initiativ finansierade via Lighthouse, som är Sveriges samverkansplattform för sjöfartsforskning och innovation.

- RISE har under en lång tid arbetat tillsammans med hamnar och andra aktörer i framtagandet av konceptet den Hållbara Hamnen och nu ser vi en möjlighet att ta ytterligare ett steg mot en realisering av konceptet säger Mikael Lind, senior strategisk forskningsrådgivare på RISE.

För mer info kontakta: