Nyhet

Enorm brist på yrkesförare enligt IRU

Nyhet

IRU, en global organisation inom transportområdet med mer än 3,5 miljoner medlemsföretag aktiva i fler än 100 länder, kom nyligen ut med en rapport som pekar på en enorm brist på yrkesförare under kommande år. Till 2026 kan två miljoner förare saknas i Europa enligt IRU.

Förarbristen är ett faktum även i Sverige visar återkommande mätningar av branschens rekryteringsbehov.

–       Vår egen analys är att den svenska transportsektorn behöver rekrytera 150 000 nya medarbetare fram till 2035. Merparten av dessa är yrkesförare. Tillgången till kompetens blir en av transportbranschens största utmaningar kommande år, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

IRU:s rapport slår fast att 30% av Europas förare kommer att pensioneras fram till 2026 och att inflödet av nya förare inte på långa vägar kompenserar det. IRU menar vidare att 437 000 vakanta förarjobb aldrig tillsattes under 2021. Konsekvenserna är fler – bland annat högre kostnader, försenade transporter och sämre konkurrenskraft för Europa.

Europas förarbrist accelererar fort och innebär ett hot mot kontinenten om inget görs

Om inte åtgärder vidtas för att öka intresset för att yrket, menar IRU att bristen på förare inom såväl gods- som persontransportområdena kommer att uppgå till två miljoner förare år 2026. En sådan situation skulle ha påverkan på hälften av alla godstransporter och miljontals persontransporter.  

Rapporten bygger på data från sex länder som representerar två tredjedelar av Europas totala godstransportsektor på väg, och fyra länder för persontransporter som tillsammans representerar 28% av den totala volymen. 

IRU konstaterar att branschen framför allt saknar unga människor och kvinnor. Detta trots goda lönenivåer och en hög ungdomsarbetslöshet.   

–        Europas förarbrist accelererar fort och innebär ett hot mot kontinenten om inget görs. Utan förare stannar Europas ekonomi, sociala mobilitet och klimatarbete. Men det finns lösningar, särskilt om industrin och regeringar arbetar tillsammans, säger Umberto de Pretto, generalsekreterare IRU.

Bland åtgärder som IRU vill möta förarbristen med finns subventionerad körkortsutbildning och byggande av mer säkra parkeringsplatser.

Läs mer om IRU:s rapport här: https://www.iru.org/news-resources/newsroom/europe-driver-shortage-triple-2026-if-no-action-new-iru-report

I rapporten “Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad” konstateras att antalet anställda i den svenska transportnäringen ökar fram till 2035.