Nyhet

Bemannings- och resursproblem i pandemins spår slår hårt mot flyget

Nyhet

Efterfrågan på resor är hög efter två år av pandemi. Men för flyget, som befinner sig mitt i omstarten efter två ojämförligt tuffa år, hopar sig nu problemen i form av underbemannade flygplatser och kringtjänster. Resultatet är inte bara ringlande köer på flygplatserna utan också ombokningar och inställda avgångar under sommaren.

Flyget befinner sig mitt i en återstartsperiod efter de två tuffaste åren i modern historia. Många är därför ressugna och bokningsläget ser bra ut. Nu bromsas däremot återstarten av problem med bemanning vid flygplatser och kringtjänster, exempelvis brist på personal på flygplatsen, i säkerhetskontrollen och även för få bussförare. Det här är mönster som har setts över hela världen.

–       Vad vi ser nu på flygplatserna – extremlånga köer, inställda och försenade flyg – är en direkt konsekvens av pandemin och det är ett globalt fenomen. Vi vet ju alla hur hårt flyget drabbats. Flygbolag, flygplatser, marktjänstföretag, ja alla i näringen har behövt vidta extrema åtgärder för att överhuvudtaget klara sig genom krisen. Tusentals anställda har varit tvungna att lämna branschen bara i Sverige, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg på Transportföretagen.

En enkät som flygplatsernas intresseorganisation Airports Council International, ACI, låtit göra bland sina medlemmar i Europa visar att 66 procent av de som svarat befarar att flygförseningarna kommer att öka. Och mer än var tredje flygplats bedömer att deras drift kommer fortsätta vara påverkad även efter sommarsemestrarna.

Med anledning av bemanningsproblemen har flera internationella storflygplatser, senast i raden exempelvis nederländska Schiphol, uppmanat flygbolag att dra ned antalet flygningar för att underlätta i flödena. Det har lett till inställda avgångar och att flyg omdirigerats till andra flygplatser. I Sverige sker liknande störningar och det kommer att ske förändringar i exempelvis SAS trafikutbud på grund av dels utmaningar som exempelvis bristen på instruktörer, dels försenade leveranser av flygplan. 4000 flighter kan påverkas i sommar. Till Dagens Industri sade SAS kommunikationschef Karin Nyman under gårdagen:

De allra flesta resenärer kommer inte att märka av det här på annat sätt än att de blir ombokade till ett flyg inom några timmar eller samma dag

–       Det här görs för att motverka att vi hamnar i ett läge i sommar där det visar sig att vi inte kan flyga och passagerarna blir strandade.

Samtidigt understryker hon till tidningen att det för de allra flesta ändå blir relativt odramatiskt:

–       De allra flesta resenärer kommer inte att märka av det här på annat sätt än att de blir ombokade till ett flyg inom några timmar eller samma dag.

Ringlande köer

Ytterligare ett problem som det har rapporterats om under lång tid är den kösituation som just nu råder till flygplatsernas säkerhetskontroller. En anledning är att dessa är underbemannade samtidigt som inrese- och vaccinationskrav måste hanteras.

För att få i säkerhetskontrollen krävs ett säkerhetsgodkännande. Men, anställda som lämnade sina arbeten under pandemin, även om det bara gällt en kortare period, måste nu godkännas på nytt. Den processen sköts av SÄPO – som samtidigt rapporterar om långa handläggningstider. Sammantaget har detta lett till rekryteringssvårigheter som gör att färre incheckningsdiskar kan hålla öppet och att säkerhetskontrollerna är underbemannade:

–       Vi i branschen uppmärksammade situationen tidigt och under pandemin har vi lyft frågan till Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet upprepade gånger. Vi har även skrivit om det i media. Och visst började handläggningstiderna gå ner efter ett tag men vi lever fortfarande med detta problem som allvarligt försämrar villkoren för flygets återstart, säger Fredrik Kämpfe.

Att resa ska vara lätt, kul, spännande och roligt. Men av ovanstående orsaker kommer vi tyvärr få dras med uppstartsproblem ett tag till

Samtidigt som det finns problem är det dock viktigt att understryka att det går att resa och att alla parter försöker få det att fungera så smärtfritt som möjligt:

–       Det är härligt att passagerarna nu strömmar tillbaka till flyget, som ju så klart inget hellre vill än att återstarten ska gå så smidigt som möjligt. Vi vill flyga alla ressugna med så lite förseningar och problem som möjligt. Att flyga ska vara en positiv upplevelse. Att resa ska vara lätt, kul, spännande och roligt. Men av ovanstående orsaker kommer vi tyvärr få dras med uppstartsproblem ett tag till.

Det finns också saker som resenärer kan göra för att underlätta för sig själva och för andra under resesommarn:

–       Kom till flygplatsen i god tid. Se till att ha alla dokument och certifikat i god ordning för snabb kontroll. Begränsa handbagage och se till att inte ha något otillåtet med dig som försenar säkerhetskontrollen. Hjälp varandra att hitta rätt på flygplatsen. Ta din tid, och ta det lugnt, avslutar Fredrik Kämpfe.