Pressmeddelande

Riksdagen röstade för dimensionering av gymnasieskolan – en milstolpe!

Pressmeddelande

I dag röstade riksdagen för en dimensionering av gymnasieskolan. Genom en dimensionering vill politiken att gymnasieskolans utbildningar i större utsträckning ska spegla arbetsmarknadens behov. Omröstningen har föregåtts av en omfattande utredning där Transportföretagen varit mycket aktiv de senaste tre åren.

- Vi har från start haft en positiv inställning till dimensioneringsfrågan. Huvudsakligen på grund av att gymnasieskolan idag erbjuder utbildningar som inte efterfrågas på arbetsmarknaden och/eller att antalet elever i många utbildningar kraftigt överstiger arbetsmarknadens behov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

- Att ett dimensioneringssystem kommer på plats är viktigt för att undvika resultat som ingen vill se, dvs att eleverna utbildas till arbetslöshet, att näringslivets rekryteringsbehov inte tillgodoses och att samhällskostnaderna därmed successivt växer. Bland annat innebär riksdagens beslut att kommunerna ska samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett samverkansområde.

- Att vi får en dimensionerad gymnasieskola innebär inte med automatik att fler elever söker sig till gymnasieutbildningar som leder till karriärer i transportnäringen. Vi måste därför fortsatt jobba för attraktiviteten. Men det är vår förhoppning att en dimensionerad gymnasieskola, på grund av branschens stora rekryteringsbehov, ska innebära ett ökat antal elevplatser riktade till transportnäringen. Nu ser vi fram emot en konstruktiv dialog med myndigheterna som ska ansvara för implementeringen av det nya dimensioneringssystemet. Ett viktigt och spännande arbete väntar, avslutar Caj Luoma.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.