Nyhet

Transportföretagen bjöd in till dialog om framtidens företag och arbetsgivaransvar

Nyhet

Att plattformsbolagen har äntrat scenen med nya modeller som utmanar traditionella företag har blivit ett vanligt inslag. Det innebär också att nya frågor uppstår kring hur arbetsgivaransvaret ska bli lönsamt. När Transportföretagen bjöd in till dialog i Almedalen om plattformsföretag och avtalsmodeller var därför intresset stort, inte minst från facklig håll.

Samtidigt som frågetecknen har blivit fler har diskussionen inte riktigt kommit igång. ”Dessa frågor borde lyftas oftare” och ”bra initiativ” var två vanliga kommentarer från både deltagare på scen och bland publiken.

Seminariet ”Ska det inte löna sig att ta ansvar för sina anställda?” inleddes med en reflektion av Pia Blank Törnroos, expert på arbetsgivarfrågor vid Skatteverket.

Under nickande igenkännanden från publiken gav Pia en målande bild av de olika formerna som nu uppstått på arbetsmarknaden och delade med sig av egna betraktelser.

– Plattformsföretagen använder sig av formen egenanställningsföretag. Men det är ett felaktigt användande. Egenanställningsföretag var aldrig tänkt att användas av matbud på cykel, sa Pia Blank Törnroos och berättade sedan om sin bror som beställt hem chicken tikka masala en fredagskväll. Som konsumenter måste vi börja fundera på rimligheten. Hon avslutade med en liten uppfordran. Om du får din chicken tikka till dig för 29 koronor så är det någon i ledet som inte har gjort rätt för sig.

Efter introduktionen fortsatte seminariet med två olika paneler, modererat av Ellinor Persson. Först ut var Transports förbundsordförande Tommy Wreeth, Annika Nordin, avdelningschef arbetsgivarservice och juridik Transportföretagen och Christer Brus, ordförande Biltrafikens arbetsgivarförbund och åkare.

Annika Nordin som har bred erfarenhet fån Transportföretagens alla sektorer slog fast att det måste finnas tydliga regler för alla och att var inne på att det måste finnas spelregler som är lika för alla och att parterna har ett ansvar att hitta lösningar för plattformsföretagen.

– Det här är en sak som vi arbetsmarknadens parter måste ta ansvar för, att vi har kollektivavtal som kan attrahera även plattformsföretagen. Vi kan inte lämna segment av arbetsmarknaden utanför vårt arbetsrättsliga system på det här sättet. Sa Annika Nordin

– Företeelsen med plattformsföretag är här för att stanna. Frågan är hur vi får in dem i samma fålla som alla andra. Det går inte att ha företag som spelar med helt andra regler, sa Tommy Wreeth.

Den andra panelen bestod av Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal, Hanna Alsén, biträdande avdelningschef arbetsgivarservice och juridik Transportföretagen samt Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

– Det har varit väldigt tyst i debatten kring utmaningarna med plattformsföretagen och det är positivt att Skatteverket och Arbetsmiljöverket nu börjar granska dessa företag, sa Hanna Alsén.

– Man kan inte vara emot en tekniks utveckling, utan snarare tvärt om. Men vi behöver följa med det som händer och hitta lösningar så att det blir bra för både företag och människor. Forsatte Hanna Alsén

Seminariet avslutades med ett samtal med Marcus Dahlsten som gav sin bild av de nya plattformsföretagen.

Hela semniariet finns inspelat och det går att se genom att klicka på länken här.