Skolverket inrättar nationellt programråd för sjöfartsbranschen

Pressmeddelande

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. Skolverket har nu bildat ett råd för riksrekryterande utbildningar och Transportföretagen har nominerat två personer till rådet.

- För knappt två år sedan framförde vi önskemål till Skolverket om att skapa ett programråd för sjöfartens utbildningar på gymnasienivå. Sjöfartsutbildningen är en riksrekryterande utbildning med egna examensmål, varför den skiljer sig en del från övriga yrkesutbildningar. Gymnasieutbildningarna är oerhört viktiga för hela kompetensförsörjningskedjan inom sjöfarten. Det finns idag en stor brist på flera yrken inom sjöfarten, till exempel matroser och motormän, och här kan branschen bidra med kunskap och erfarenheter för att stärka gymnasieutbildningarna som är basen för hela utbildningskedjan, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.

- Skolverket har arbetat med frågan under en längre tid och vi har nu fått det glädjande beskedet att ett råd för riksrekryterande utbildningar har kommit till stånd där sjöfartsutbildningen är en av de utbildningar som ingår, fortsätter Caj.

- Våra nya representanter i programrådet är två mycket erfarna medarbetare, Eva Ohlsson och Tomas Tärnfors som båda arbetar nära de sju sjöfartsgymnasier som finns i Sverige och de har en gedigen kunskap om kompetensförsörjning och utbildningsfrågor. Dessutom har vi sedan tidigare två representanter i det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet, säger Caj.

De tretton nationella programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesutbildning. Det kan exempelvis handla om analyser av utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov, yrkesutbildningarnas innehåll eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder synpunkter och förslag från de nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Skolverket utser programrådens ledamöter. Dessa har i sin tur nominerats av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och myndigheter. De är representanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor.

Fakta om Skolverkets råd för de riksrekryterande utbildningarna
I detta läge ingår, förutom Sjöfartsutbildningen, även Flygteknikutbildningen, Marintekniska utbildningen, Tågteknikutbildningen och Utbildningen för samiska näringar. Ett första rådsmöte kommer att äga rum den 17 februari.

Kontakt

Håkan Filipsson Pressansvarig Telefonikon 072 202 26 97

Bilder